آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای تنظیم مقاله
فراخوان
شناسنامه
اطلاعیه هزینه پرداخت داوری و چاپ مقاله
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی


صاحب امتياز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

مدير مسئول: دکتر علی طلوعی

سردبير: دکتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد)

مدير داخلی: زهرا نوین

ويراستار: سيما زريسفي

مترجم چکيده‌ها به انگليسي: دکتر ناصر اسدی

حروف‌چيني و صفحه‌آرايي: فريبا يارمحمدي

ناشر: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسيما

ليتوگرافي، چاپ و صحافي: سروش

آدرس سامانه: http://cr.iribresearch.ir/

نشاني سايت: http://www.iribresearch.ir/sanjesh/

پست الکترونيکي: managm@irib.ir

تلفن و دورنگار: 22013734

تلفن و دورنگار: 22013585

بها: 50000 ريال

طبق نامه شماره 162112/3/8 مورخ 1391/08/07 و بر اساس رأی  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ، وزارت علوم،  تحقیقات و فنّاوری، با تمدید اعتبار علمی- پژوهشی  فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی موافقت شده است.

 

اين مجله در پايگاه‌هاي اطلاعاتي زير نمايه مي‌شود:

-  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)

-  پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

نشاني: تهران، خيابان وليعصر، خيابان هتل استقلال، ساختمان اداري جام‌جم، طبقه دوم

مرکز پژوهش و سنجش افکار کدپستي 1999713111

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.