آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مطالعه الگوی برنامه‌سازی مطلوب در رادیو جاده با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین رسانه‌ای

مطالعه الگوی برنامه‌سازی مطلوب در رادیو جاده با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین رسانه‌ای

رادیو به‌عنوان اصلی‌ترین رسانه خودرو می‌تواند با اطلاع‌رسانی ترافیکی و گردشگری، برنامه‌های‌ سرگرم‌کننده و آموزشی، علاوه بر توسعه گردشگری، در فرهنگ‌سازی و کاهش سوانح جاده‌ای ایفای نقش کند. پژوهش حاضر با هدف گونه‌شناسی رادیو جاده، دستیابی به شیوه‌های مطلوب تولید برنامه و شناخت ظرفیت‌ رسانه‌های نوین برای راه‌اندازی رادیو جاده در ایران انجام شده است. این پژوهش، بر مبنای نظریه استفاده و رضامندی، همچنین قابلیت‌های محیطی، با روش مطالعه موردی انجام پذیرفته است. حجم نمونه را که به‌صورت هدفمند انتخاب شده، 7 نمونه رادیو جاده در مناطق مختلف جهان (امریکا، روسیه، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا) در برمی‌گیرد که بر اساس مقوله‌های مستخرج از مطالعات اسنادی و مبانی نظری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که رادیو جاده، دارای انواع موسیقایی، آموزشی، مجله‌ای و چندرسانه‌ای است و طراحی مطلوب برنامه رادیویی، قابلیت‌های محیطی جاده (جغرافیا، طبیعت، جاذبه‌های طبیعی، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، اماکن تفریحی) و وضعیت ترافیکی و زیست‌محیطی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است. فناوری‌های نوین رسانه‌ای امکان ارائه خدمات مکان‌محور را فراهم ساخته‌اند و به همین سبب، راه‌اندازی رادیو جاده در ایران در راه‌های اصلی کشور با توجه به ظرفیت رادیوهای استانی و با بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌های کاربردی گوشی هوشمند امکان‌پذیر است.

کلید واژه:رادیو جاده، برنامه رادیویی، خدمات مکان‌محور،قابلیت محیطی، گردشگری

رادیو به‌عنوان اصلی‌ترین رسانه خودرو می‌تواند با اطلاع‌رسانی ترافیکی و گردشگری، برنامه‌های‌ سرگرم‌کننده و آموزشی، علاوه بر توسعه گردشگری، در فرهنگ‌سازی و کاهش سوانح جاده‌ای ایفای نقش کند. پژوهش حاضر با هدف گونه‌شناسی رادیو جاده، دستیابی به شیوه‌های مطلوب تولید برنامه و شناخت ظرفیت‌ رسانه‌های نوین برای راه‌اندازی رادیو جاده در ایران انجام شده است. این پژوهش، بر مبنای نظریه استفاده و رضامندی، همچنین قابلیت‌های محیطی، با روش مطالعه موردی انجام پذیرفته است. حجم نمونه را که به‌صورت هدفمند انتخاب شده، 7 نمونه رادیو جاده در مناطق مختلف جهان (امریکا، روسیه، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا) در برمی‌گیرد که بر اساس مقوله‌های مستخرج از مطالعات اسنادی و مبانی نظری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که رادیو جاده، دارای انواع موسیقایی، آموزشی، مجله‌ای و چندرسانه‌ای است و طراحی مطلوب برنامه رادیویی، قابلیت‌های محیطی جاده (جغرافیا، طبیعت، جاذبه‌های طبیعی، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، اماکن تفریحی) و وضعیت ترافیکی و زیست‌محیطی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است. فناوری‌های نوین رسانه‌ای امکان ارائه خدمات مکان‌محور را فراهم ساخته‌اند و به همین سبب، راه‌اندازی رادیو جاده در ایران در راه‌های اصلی کشور با توجه به ظرفیت رادیوهای استانی و با بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌های کاربردی گوشی هوشمند امکان‌پذیر است.رادیو جاده، برنامه رادیویی، خدمات مکان‌محور،قابلیت محیطی، گردشگری

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.