آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سخن نخست

سخن نخست

عصر حاضر را عصر «انفجار اطلاعات و ارتباطات» ناميده‌‌اند. پيدايش ابزارها و فناوري‌هاي پيشرفته، بويژه رايانه‌هاي هوشمند، تغييرات جدي و بنيادي در شاخه‌هاي گوناگون دانش و کيفيت مطالعه و تحقيق در هر يک از آنها پديد آورده و به اين ترتيب، امروزه دانش و دانشگاه به درون هر خانه‌اي راه يافته و روش‌هاي تحقيق را دچار تحولات اساسي کرده است. از مطالعه سير تکامل کشورهاي پيشرفته در مي‌يابيم آن دسته از جوامعي که ابتدا زمينه و بستر لازم را براي تحقيق و پژوهش مهيا ساخته و آن را خميرماية طرح‌هاي خود قرار داده‌اند، مدارج ترقي و بالندگي را هر چه مطلو‌ب‌تر و در زماني کوتاه‌تر پيموده‌اند. فصلنامه پژوهش و سنجش نيز طي سال‌ها فعاليت خود، همواره کوشيده است با طرح موضوعات موردنياز رسانه ملي و درج مقالات علمي و پژوهشي، به بومي‌سازي در اين حوزه کمک کند.


طبق سياست فصلنامه، سه شماره بهار، تابستان و پاييز هر سال، به موضوع ويژه‌اي اختصاص دارد و شمارة زمستان در قالب «جُنگ» ارائه مي‌شود که مجموعه‌اي از مقالات مربوط به موضوعات مختلف در حوزة رسانه‌هاست. بر همين اساس در سال 85، شماره بهار و تابستان با موضوع «رسانه و موسيقي»، شماره پاييز، با موضوع «رسانه و زبان فارسي» و شماره حاضر، در قالب «جُنگ» ارائه شده است.


همچنين به اطلاع همکاران، استادان، مديران، دانشجويان و کليه خوانندگان مي‌رساند فصلنامه پژوهش و سنجش از شماره حاضر افتخار دارد از ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي استادان بزرگوار آقايان جناب آقاي دکتر کاظم معتمدنژاد (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، جناب آقاي دکتر علي‌اکبر فرهنگي (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)، جناب آقاي دکتر علي رضائيان (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)، جناب آقاي دکتر مهدي محسنيان‌راد (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي) به عنوان هيئت تحريريه فصلنامه بهره‌مند گردد. ضمن تشکر از پذيرش اين همکاري اميد است فصلنامه بيش از پيش برغناي علمي و پژوهشي خود بيفزايد و پاسخگوي نيازهاي گوناگون مخاطبان و خوانندگان فهيم و علاقه‌مند خود باشد.کلید واژه:

عصر حاضر را عصر «انفجار اطلاعات و ارتباطات» ناميده‌‌اند. پيدايش ابزارها و فناوري‌هاي پيشرفته، بويژه رايانه‌هاي هوشمند، تغييرات جدي و بنيادي در شاخه‌هاي گوناگون دانش و کيفيت مطالعه و تحقيق در هر يک از آنها پديد آورده و به اين ترتيب، امروزه دانش و دانشگاه به درون هر خانه‌اي راه يافته و روش‌هاي تحقيق را دچار تحولات اساسي کرده است. از مطالعه سير تکامل کشورهاي پيشرفته در مي‌يابيم آن دسته از جوامعي که ابتدا زمينه و بستر لازم را براي تحقيق و پژوهش مهيا ساخته و آن را خميرماية طرح‌هاي خود قرار داده‌اند، مدارج ترقي و بالندگي را هر چه مطلو‌ب‌تر و در زماني کوتاه‌تر پيموده‌اند. فصلنامه پژوهش و سنجش نيز طي سال‌ها فعاليت خود، همواره کوشيده است با طرح موضوعات موردنياز رسانه ملي و درج مقالات علمي و پژوهشي، به بومي‌سازي در اين حوزه کمک کند. طبق سياست فصلنامه، سه شماره بهار، تابستان و پاييز هر سال، به موضوع ويژه‌اي اختصاص دارد و شمارة زمستان در قالب «جُنگ» ارائه مي‌شود که مجموعه‌اي از مقالات مربوط به موضوعات مختلف در حوزة رسانه‌هاست. بر همين اساس در سال 85، شماره بهار و تابستان با موضوع «رسانه و موسيقي»، شماره پاييز، با موضوع «رسانه و زبان فارسي» و شماره حاضر، در قالب «جُنگ» ارائه شده است. همچنين به اطلاع همکاران، استادان، مديران، دانشجويان و کليه خوانندگان مي‌رساند فصلنامه پژوهش و سنجش از شماره حاضر افتخار دارد از ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي استادان بزرگوار آقايان جناب آقاي دکتر کاظم معتمدنژاد (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، جناب آقاي دکتر علي‌اکبر فرهنگي (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)، جناب آقاي دکتر علي رضائيان (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)، جناب آقاي دکتر مهدي محسنيان‌راد (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي) به عنوان هيئت تحريريه فصلنامه بهره‌مند گردد. ضمن تشکر از پذيرش اين همکاري اميد است فصلنامه بيش از پيش برغناي علمي و پژوهشي خود بيفزايد و پاسخگوي نيازهاي گوناگون مخاطبان و خوانندگان فهيم و علاقه‌مند خود باشد.

574

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.