آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
جلوه‌های حقوقی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقش رسانه ملي در تحقق آن

جلوه‌های حقوقی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقش رسانه ملي در تحقق آن

در مقاله حاضر ضمن تبيين برخي از اصول قانون اساسي که بسترساز تحقق اتحاد ملي در بين گروه‌هاي مخلتف قومي، نژادي، سياسي و مذهبي جامعه ايران است، به بررسي آن دسته از اصول قانون اساسي که تحقق بخش انسجام‌ اسلامي و وحدت‌بخش ملل مسلمان جهان است، پرداخته شده و سهم و نقش رسانه ملي در عملياتي شدن اين دسته از اصول مورد بررسي قرار گرفته است.


یافته‌های ما در این پژوهش حکایت از وجود اصول روشن و امید بخشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد که در صورت اجراء زمینه بسیار مناسبی برای اتحاد و همبستگی ملی فراهم خواهد کرد و از طرفی حکایت از وجود راهبردي اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به منظور تلاش برای تشکیل امت واحده اسلامی و شکل‌گیری رویکرد جهان‌شمولی اسلام می نماید.


واژگان کليدي: آزادی، اتحاد ملی، انسجام اسلامی، رسانه ملي، عدالت، قانون اساسی

کلید واژه:

در مقاله حاضر ضمن تبيين برخي از اصول قانون اساسي که بسترساز تحقق اتحاد ملي در بين گروه‌هاي مخلتف قومي، نژادي، سياسي و مذهبي جامعه ايران است، به بررسي آن دسته از اصول قانون اساسي که تحقق بخش انسجام‌ اسلامي و وحدت‌بخش ملل مسلمان جهان است، پرداخته شده و سهم و نقش رسانه ملي در عملياتي شدن اين دسته از اصول مورد بررسي قرار گرفته است. یافته‌های ما در این پژوهش حکایت از وجود اصول روشن و امید بخشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد که در صورت اجراء زمینه بسیار مناسبی برای اتحاد و همبستگی ملی فراهم خواهد کرد و از طرفی حکایت از وجود راهبردي اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به منظور تلاش برای تشکیل امت واحده اسلامی و شکل‌گیری رویکرد جهان‌شمولی اسلام می نماید. واژگان کليدي: آزادی، اتحاد ملی، انسجام اسلامی، رسانه ملي، عدالت، قانون اساسی

658

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.