آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي تأثير سبک مداخله (نظارت) در تماشاي خشونت تلویزیونی بر پرخاشگري پسران 11 ـ 9 ساله

بررسي تأثير سبک مداخله (نظارت) در تماشاي خشونت تلویزیونی بر پرخاشگري پسران 11 ـ 9 ساله

هدف از تحقيق حاضر، بررسي تأثير به‌کارگيري سبک‌ها يا روش‌هاي مداخله در تماشاي برنامه‌هاي خشونت‌آميز تلویزیونی بر ميزان پرخاشگري آموخته‌شده کودکان از اين برنامه‌ها بوده است. به اين منظور، 144 پسر 9 تا 11 ساله، با توجه به دو متغير مهم مداخله‌گر، يعني سبک مداخله والدين در تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون و طبقه اجتماعي‌- اقتصادي در یک طرح آزمایشی عاملی تحت مطالعه قرار گرفتند.


نتايج پژوهش نشان داد هرچند میزان پرخاشگری کلی کودکان در پایان 12 جلسه تماشاي کارتون‌هاي خشونت‌آميز تغییر نکرده است، اعمال روش‌هاي آزمايشي مداخله در تماشای کارتون‌های خشونت‌آمیز (فعال و محدودکننده) توانسته در ميزان تأثير‌پذيري کودکان از تماشاي این نوع کارتون‌ها تغييراتي ايجاد کند.

واژگان کليدي: پرخاشگری کودکان، خشونت، رسانه‌های تصویری، سبک‌های نظارت
کلید واژه:

هدف از تحقيق حاضر، بررسي تأثير به‌کارگيري سبک‌ها يا روش‌هاي مداخله در تماشاي برنامه‌هاي خشونت‌آميز تلویزیونی بر ميزان پرخاشگري آموخته‌شده کودکان از اين برنامه‌ها بوده است. به اين منظور، 144 پسر 9 تا 11 ساله، با توجه به دو متغير مهم مداخله‌گر، يعني سبک مداخله والدين در تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون و طبقه اجتماعي‌- اقتصادي در یک طرح آزمایشی عاملی تحت مطالعه قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد هرچند میزان پرخاشگری کلی کودکان در پایان 12 جلسه تماشاي کارتون‌هاي خشونت‌آميز تغییر نکرده است، اعمال روش‌هاي آزمايشي مداخله در تماشای کارتون‌های خشونت‌آمیز (فعال و محدودکننده) توانسته در ميزان تأثير‌پذيري کودکان از تماشاي این نوع کارتون‌ها تغييراتي ايجاد کند. واژگان کليدي: پرخاشگری کودکان، خشونت، رسانه‌های تصویری، سبک‌های نظارت

1250

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.