آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مواجهه با تروریسم سایبری در حقوق بین‌الملل کیفری

مواجهه با تروریسم سایبری در حقوق بین‌الملل کیفری

تروريسم سايبري يكي از روزآمدترین مصاديق تروريسم است كه به سبب بهره‌گیری غيرقانوني از فناوري و ابزارهاي الكترونيكي و رایانه‌اي در فضاي مجازي، به طور عمده از سوی بازیگرانی که به این علوم نوین دسترسی دارند وآنها را در راه اهداف راهبردی علیه ملت‌های جهان سوم به کار می‌گیرند، موجبات تهديدهاي فزاينده‌اي را در عرصه بين‌المللي فراهم کرده است. از اين رو، فارغ از اینکه در اغلب موارد، غرب به عنوان منشأ اصلی راهبردی کردن تروریسم سایبری، خود مدعی مقابله با آن است، اسنادی بین‌المللی به منظور پيشگيري و سركوب كليه اشكال تروريسم به ويژه تروريسم سايبري، تدوين و تصويب شده است. که از منظر آسیب شناختی می‌توان گفت اسناد مزبور نه تنها توفيقي در مقابله با اين پديده نوظهور نداشته‌اند، بلكه شكاف‌هاي موجود و زمينه رشد و گسترش فزاينده آن را در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي فراهم کرده‌اند. به این ترتیب، در مقاله حاضر، ضمن بررسي و تبيين تروريسم سايبري و ارائه مفاهيم گوناگون از آن، اسناد بين‌المللي در چارچوب حقوق بين‌الملل كيفري مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

کلید واژه‌ها: تروریسم سایبری، فضای مجازی، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی،


حقوق بین‌الملل کیفری
کلید واژه:

تروريسم سايبري يكي از روزآمدترین مصاديق تروريسم است كه به سبب بهره‌گیری غيرقانوني از فناوري و ابزارهاي الكترونيكي و رایانه‌اي در فضاي مجازي، به طور عمده از سوی بازیگرانی که به این علوم نوین دسترسی دارند وآنها را در راه اهداف راهبردی علیه ملت‌های جهان سوم به کار می‌گیرند، موجبات تهديدهاي فزاينده‌اي را در عرصه بين‌المللي فراهم کرده است. از اين رو، فارغ از اینکه در اغلب موارد، غرب به عنوان منشأ اصلی راهبردی کردن تروریسم سایبری، خود مدعی مقابله با آن است، اسنادی بین‌المللی به منظور پيشگيري و سركوب كليه اشكال تروريسم به ويژه تروريسم سايبري، تدوين و تصويب شده است. که از منظر آسیب شناختی می‌توان گفت اسناد مزبور نه تنها توفيقي در مقابله با اين پديده نوظهور نداشته‌اند، بلكه شكاف‌هاي موجود و زمينه رشد و گسترش فزاينده آن را در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي فراهم کرده‌اند. به این ترتیب، در مقاله حاضر، ضمن بررسي و تبيين تروريسم سايبري و ارائه مفاهيم گوناگون از آن، اسناد بين‌المللي در چارچوب حقوق بين‌الملل كيفري مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. کلید واژه‌ها: تروریسم سایبری، فضای مجازی، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق بین‌الملل کیفری

385

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.