آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
کودکان و نوجوانان و گذران اوقات فراغت

کودکان و نوجوانان و گذران اوقات فراغت

تفریح در برابر آدمی دنیاهایی تازه ، چه واقعی و چه خیالی ، می گشاید واز طریق آن می توان خستگی روزانه ناشی از یک رشته وظایف محدود وتکراری را به در کرد.

کلید واژه:

تفریح در برابر آدمی دنیاهایی تازه ، چه واقعی و چه خیالی ، می گشاید واز طریق آن می توان خستگی روزانه ناشی از یک رشته وظایف محدود وتکراری را به در کرد.

715

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.