آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تکنولوژیهای جدید ارتباطی ؛ پلی از حال به آینده

تکنولوژیهای جدید ارتباطی ؛ پلی از حال به آینده

تکنولوژی اطلاعات در جامعه اطلاعاتی امروز از اهمیت خاصی برخوردار است ودر مقایسه با سایر تکنولوژیها در صدر قرار می گیرد.

کلید واژه:

تکنولوژی اطلاعات در جامعه اطلاعاتی امروز از اهمیت خاصی برخوردار است ودر مقایسه با سایر تکنولوژیها در صدر قرار می گیرد.

660

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.