آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ساختار روایت در قصه‌های قرآن مجید

ساختار روایت در قصه‌های قرآن مجید

شیواترین و رساترین ابزار بیان و انتقال مفاهیم و انگاره‌های مورد نظر الهی، در کتاب‌هاي آسمانی، بويژه قرآن مجید، روایت و به تصویر کشيدن وقایع و اتفاقات مورد نظر، در قالب «قصه» بوده است.


در این مقاله تلاش شده است تا در حد امکان، عناصر، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های اساسی قصه‌هاي قرآنی، با توجه به مجموعه مفاهیم و اصول اساسی که امروزه در بيان قصه، داستان و درام، (مانند شخصیت و شخصیت‌پردازی، گره‌افکنی و گره‌گشایی، تعلیق و ...) مورد توجه قرار مي‌گيرد، کشف و استخراج شود. نتايج اين بررسي بیانگر نقاط اشتراک بسيار بين اصول امروزي داستان‌نويسي و قصه‌پردازي با قصه‌هاي قرآني چه در نحوه روایت، چه در اسلوب و ساختار و چه در بهره‌گیری از ظرایف و فنون هنری و ادبی است. اما در عین حال اين قصه‌ها ضمن برخورداري از ویژگی‌های ممتاز، بیانگر وجود الگویی مجزا از داستان‌های بشری و در بر‌گیرنده مختصات، اسلوب، فنون و ساختار بدیع و منحصر به فردي هستند که ظرفيت‌هاي بسياري را برای بیان و انتقال والاترین مضامین بشری ـ الهی، در قالب‌های مختلف هنری ـ ادبی؛ بويژه در رسانه‌هاي تلویزیون و سینما فراهم مي‌کنند.

کلید واژه: روايت، ساختار، قرآن، قصه
کلید واژه:

شیواترین و رساترین ابزار بیان و انتقال مفاهیم و انگاره‌های مورد نظر الهی، در کتاب‌هاي آسمانی، بويژه قرآن مجید، روایت و به تصویر کشيدن وقایع و اتفاقات مورد نظر، در قالب «قصه» بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا در حد امکان، عناصر، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های اساسی قصه‌هاي قرآنی، با توجه به مجموعه مفاهیم و اصول اساسی که امروزه در بيان قصه، داستان و درام، (مانند شخصیت و شخصیت‌پردازی، گره‌افکنی و گره‌گشایی، تعلیق و ...) مورد توجه قرار مي‌گيرد، کشف و استخراج شود. نتايج اين بررسي بیانگر نقاط اشتراک بسيار بين اصول امروزي داستان‌نويسي و قصه‌پردازي با قصه‌هاي قرآني چه در نحوه روایت، چه در اسلوب و ساختار و چه در بهره‌گیری از ظرایف و فنون هنری و ادبی است. اما در عین حال اين قصه‌ها ضمن برخورداري از ویژگی‌های ممتاز، بیانگر وجود الگویی مجزا از داستان‌های بشری و در بر‌گیرنده مختصات، اسلوب، فنون و ساختار بدیع و منحصر به فردي هستند که ظرفيت‌هاي بسياري را برای بیان و انتقال والاترین مضامین بشری ـ الهی، در قالب‌های مختلف هنری ـ ادبی؛ بويژه در رسانه‌هاي تلویزیون و سینما فراهم مي‌کنند. کلید واژه: روايت، ساختار، قرآن، قصه

590

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.