آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نشانه‌شناسي بازنمايي خانواده در آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون

نشانه‌شناسي بازنمايي خانواده در آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون

در مقاله حاضر، به چگونگي بازنمايي «خانواده» در آگهي‌هاي بازرگاني پرداخته شده ‌است و سعي بر اين است که با مطالعه‌اي کيفي، سازوکارهاي نشانه‌شناختي دخيل در شکل‌دهي به مفهوم و معناي خانواده در آگهي‌هاي بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد. بررسي نشانه‌شناختي نمونه‌هايي از آگهي‌هاي پخش‌ شده در زمستان 1388 از شبکه سوم سيما نشان مي‌دهد که میان ارزش‌های ارائه شده در گفتمان رسمی و بازنمایی رسانه‌ای آن در قالب‌ آگهی‌های بازرگانی، تفاوت‌هایی به چشم مي‌خورد و این امر نشان‌دهنده وجود پویایی‌های معنایی بسیار، حولِ محورِ مفهوم خانواده در جامعه ایرانی است که در آن نزاع ميان خانواده سنتي و خانواده مدرن، به مسئله‌اي محوري در متن‌هاي رسانه‌اي بدل شده ‌است. در نزاع معنايي ميان خانواده يا کالا، اين کالاست که به عنوان عضو جديدي از خانواده مطرح شده است و ارزش‌هاي مرتبط با خود را به ساختار خانواده وارد کرده است.

کليد واژه: آگهي‌هاي بازرگاني، بازنمايي رسانه‌اي، تلويزيون، خانواده، نشانه‌شناسي
کلید واژه:

در مقاله حاضر، به چگونگي بازنمايي «خانواده» در آگهي‌هاي بازرگاني پرداخته شده ‌است و سعي بر اين است که با مطالعه‌اي کيفي، سازوکارهاي نشانه‌شناختي دخيل در شکل‌دهي به مفهوم و معناي خانواده در آگهي‌هاي بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد. بررسي نشانه‌شناختي نمونه‌هايي از آگهي‌هاي پخش‌ شده در زمستان 1388 از شبکه سوم سيما نشان مي‌دهد که میان ارزش‌های ارائه شده در گفتمان رسمی و بازنمایی رسانه‌ای آن در قالب‌ آگهی‌های بازرگانی، تفاوت‌هایی به چشم مي‌خورد و این امر نشان‌دهنده وجود پویایی‌های معنایی بسیار، حولِ محورِ مفهوم خانواده در جامعه ایرانی است که در آن نزاع ميان خانواده سنتي و خانواده مدرن، به مسئله‌اي محوري در متن‌هاي رسانه‌اي بدل شده ‌است. در نزاع معنايي ميان خانواده يا کالا، اين کالاست که به عنوان عضو جديدي از خانواده مطرح شده است و ارزش‌هاي مرتبط با خود را به ساختار خانواده وارد کرده است. کليد واژه: آگهي‌هاي بازرگاني، بازنمايي رسانه‌اي، تلويزيون، خانواده، نشانه‌شناسي

917

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.