آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بازنمايي اقتصاد خانواده در تله‌فيلم‌هاي شبکه دو سيما

بازنمايي اقتصاد خانواده در تله‌فيلم‌هاي شبکه دو سيما

اين پژوهش با هدف مطالعه و بررسي بازنمايي اقتصاد خانواده، ابتدا، پنج محور براي اقتصاد خانواده ارائه داده و سپس بازنمايي اهم مقوله‌هاي اين محور‌ها را در تله‌فيلم‌هاي توليدي شبکه دو سيما که در سال1390 توليد و پخش شده‌اند، تحليل محتواي کيفي کرده ‌است. در 92درصد از تله‌فيلم‌هاي مورد بررسي «تلاش براي کسب درآمد»؛ در 31درصد «مشاغل خانگي»؛ در 15درصد «توليد خانگي برخي مايحتاج خانواده‌ها» (به جز غذاي روزانه) و در 15درصد «استفاده از کالاي ايراني» بازنمايي شده است. در 23‌درصد از تله‌فيلم‌ها نيز کودکان تنها نقش مصرفي داشته‌اند و اوقات آنها به بازي يا درس خواندن گذشته است. شايان ذکر است «سرمايه‌گذاري اقتصادي خانواده‌ها» در هيچ کدام از تله‌فيلم‌ها بازنمايي نشده است. همچنین مطابق با یافته‌های حاصل از بحث گروهی متمرکز با برنامه‌سازان و برخی کارشناسان سیما، برگزاري نشست‌هاي تخصصي براي برنامه‌سازان با موضوع اقتصاد خانواده؛ استفاده از مشاوره کارشناسان اقتصاد خانواده در مرحله نگارش و تصويب فيلمنامه‌ها و پرهيز از تبليغ تجاريِ کالاهاي تجملي، غيرضروري يا خارجي در رسانه‌ها پيشنهاد شده است.

کلید واژه:بازنمايي، اقتصاد خانواده، صداوسيما، برنامه نمايشي، شبکه دو

اين پژوهش با هدف مطالعه و بررسي بازنمايي اقتصاد خانواده، ابتدا، پنج محور براي اقتصاد خانواده ارائه داده و سپس بازنمايي اهم مقوله‌هاي اين محور‌ها را در تله‌فيلم‌هاي توليدي شبکه دو سيما که در سال1390 توليد و پخش شده‌اند، تحليل محتواي کيفي کرده ‌است. در 92درصد از تله‌فيلم‌هاي مورد بررسي «تلاش براي کسب درآمد»؛ در 31درصد «مشاغل خانگي»؛ در 15درصد «توليد خانگي برخي مايحتاج خانواده‌ها» (به جز غذاي روزانه) و در 15درصد «استفاده از کالاي ايراني» بازنمايي شده است. در 23‌درصد از تله‌فيلم‌ها نيز کودکان تنها نقش مصرفي داشته‌اند و اوقات آنها به بازي يا درس خواندن گذشته است. شايان ذکر است «سرمايه‌گذاري اقتصادي خانواده‌ها» در هيچ کدام از تله‌فيلم‌ها بازنمايي نشده است. همچنین مطابق با یافته‌های حاصل از بحث گروهی متمرکز با برنامه‌سازان و برخی کارشناسان سیما، برگزاري نشست‌هاي تخصصي براي برنامه‌سازان با موضوع اقتصاد خانواده؛ استفاده از مشاوره کارشناسان اقتصاد خانواده در مرحله نگارش و تصويب فيلمنامه‌ها و پرهيز از تبليغ تجاريِ کالاهاي تجملي، غيرضروري يا خارجي در رسانه‌ها پيشنهاد شده است.بازنمايي، اقتصاد خانواده، صداوسيما، برنامه نمايشي، شبکه دو

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.