آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رادیو ، تلویزیون و توسعه ملی

رادیو ، تلویزیون و توسعه ملی

یکی از جلوه های فراگیر جامعه صنعتی غرب ، رادیو تلویزیون است که اکنون حتی در خانه های دور افتاده ترین اجتماعات نیز جای خود را باز کرده است.

کلید واژه:

یکی از جلوه های فراگیر جامعه صنعتی غرب ، رادیو تلویزیون است که اکنون حتی در خانه های دور افتاده ترین اجتماعات نیز جای خود را باز کرده است.

630

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.