آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نظام درجه‏بندی برنامه‏های تلویزیونی در امریکا، فرانسه، مالزی و ترکیه

نظام درجه‏بندی برنامه‏های تلویزیونی در امریکا، فرانسه، مالزی و ترکیه

کودکان و نوجوانان، بیشترین و دائمی‏ترین مخاطبان تلویزیون هستند، این در حالی است‏ که بخش قابل توجهی از برنامه‏ها برای بزرگسالان ساخته شده است و متناسب با درک و تجربه زیستی آنها نیست و ممکن است به رشد ذهنی، احساسی، اخلاقی و جسمی آنها لطمه بزند. برای حفاظت از کودکان در قبال برنامه‏های نامناسب یا زیانبار، در اغلب کشورها، نظام درجه‏بندی برنامه‏های تلویزیونی ایجاد شده است. این پژوهش با هدف شناخت مبانی نظری و نیز وجوه تشابه و تمایز این نظام در کشورهای اسلامی با کشورهای اروپایی و امریکایی، با روش اسنادی (شامل مطالعه قوانین، مقررات، سیستم‏ها و فرایندهای قانون‏گذاری، اجرا، نظارت و کنترل) در کشورهای امریکا، فرانسه، مالزی و ترکیه انجام شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد این نظام‏ها در همه کشورها با استفاده از رده‏بندی سنی، بر اساس نظام نشانه‏ای مرکب از حروف، اعداد و علایم مثبت و منفی، تعریف‏ می‌شود که بر مبنای قانون و تحت حاکمیت نهاد تنظیم مقررات رسانه‏ها (نهاد مستقل قانونی با وظایف قانون‏گذاری، اجرایی و


نظارتی ـ قضایی) و در چارچوب دستورالعمل‏های مدون اجرا می‏گردد و عمده تمایز آنها در خصوص ممنوعیت‏ها و محدودیت‏های محتوا و چگونگی تعیین و تعریف محتوای مشمول درجه‏بندی بر حسب سنین مختلف، بر اساس نظام هنجاری جامعه، اعم از گفتار نامناسب، برهنگی، موضوعات و روابط بزرگسالان، روابط یا ارجاعات جنسی مجاز، بزه و ناهنجاری‏هاست.
کلید واژه:تلویزیون، کودکان، نظام درجه‏بندی برنامه‏ها

کودکان و نوجوانان، بیشترین و دائمی‏ترین مخاطبان تلویزیون هستند، این در حالی است‏ که بخش قابل توجهی از برنامه‏ها برای بزرگسالان ساخته شده است و متناسب با درک و تجربه زیستی آنها نیست و ممکن است به رشد ذهنی، احساسی، اخلاقی و جسمی آنها لطمه بزند. برای حفاظت از کودکان در قبال برنامه‏های نامناسب یا زیانبار، در اغلب کشورها، نظام درجه‏بندی برنامه‏های تلویزیونی ایجاد شده است. این پژوهش با هدف شناخت مبانی نظری و نیز وجوه تشابه و تمایز این نظام در کشورهای اسلامی با کشورهای اروپایی و امریکایی، با روش اسنادی (شامل مطالعه قوانین، مقررات، سیستم‏ها و فرایندهای قانون‏گذاری، اجرا، نظارت و کنترل) در کشورهای امریکا، فرانسه، مالزی و ترکیه انجام شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد این نظام‏ها در همه کشورها با استفاده از رده‏بندی سنی، بر اساس نظام نشانه‏ای مرکب از حروف، اعداد و علایم مثبت و منفی، تعریف‏ می‌شود که بر مبنای قانون و تحت حاکمیت نهاد تنظیم مقررات رسانه‏ها (نهاد مستقل قانونی با وظایف قانون‏گذاری، اجرایی و نظارتی ـ قضایی) و در چارچوب دستورالعمل‏های مدون اجرا می‏گردد و عمده تمایز آنها در خصوص ممنوعیت‏ها و محدودیت‏های محتوا و چگونگی تعیین و تعریف محتوای مشمول درجه‏بندی بر حسب سنین مختلف، بر اساس نظام هنجاری جامعه، اعم از گفتار نامناسب، برهنگی، موضوعات و روابط بزرگسالان، روابط یا ارجاعات جنسی مجاز، بزه و ناهنجاری‏هاست. تلویزیون، کودکان، نظام درجه‏بندی برنامه‏ها

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.