آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي هويت در برنامه‌هاي نوجوان شبكه‌هاي يك و دو سيما

بررسي هويت در برنامه‌هاي نوجوان شبكه‌هاي يك و دو سيما

اين مقاله، برگرفته از پژوهشي است كه نگارندگان، در سال 1384، در مركز تحقيقات صداوسيما انجام داده‌اند. محور پژوهش، نحوه و ميزان طرح مسئلة هويت، در برنامه‌هاي نوجوان تلويزيون جمهوري اسلامي ايران بوده است.


اين پژوهش، به نتايج جالبي دست يافته كه در مقاله حاضر به آنها اشاره شده است. از جمله اينكه: در بيش از 65درصد برنامه‌هاي مورد بررسي، به هيچ يك از وضعيت‌هاي هويت پرداخته نشده و در 99درصد آنها دو موضوع بلوغ و بحران هويت كه مشخصة دوران نوجواني هستند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.


درباره ساير متغيرهاي تحقيق نيز نتايج جالب‌تري به دست آمده كه در بخش‌هاي مختلف مقاله به آنها اشاره شده است.
کلید واژه:

اين مقاله، برگرفته از پژوهشي است كه نگارندگان، در سال 1384، در مركز تحقيقات صداوسيما انجام داده‌اند. محور پژوهش، نحوه و ميزان طرح مسئلة هويت، در برنامه‌هاي نوجوان تلويزيون جمهوري اسلامي ايران بوده است. اين پژوهش، به نتايج جالبي دست يافته كه در مقاله حاضر به آنها اشاره شده است. از جمله اينكه: در بيش از 65درصد برنامه‌هاي مورد بررسي، به هيچ يك از وضعيت‌هاي هويت پرداخته نشده و در 99درصد آنها دو موضوع بلوغ و بحران هويت كه مشخصة دوران نوجواني هستند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. درباره ساير متغيرهاي تحقيق نيز نتايج جالب‌تري به دست آمده كه در بخش‌هاي مختلف مقاله به آنها اشاره شده است.

764

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.