آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
فلسفه راديو آوا

فلسفه راديو آوا

امروزه موسيقي در راديو داراي اهميت زيادي است به طوري که انواع راديوهاي موسيقي در سپهر انبوه رسانه‌اي خودنمايي مي‌کنند و این، خود ناشي از ماهيت موسيقي، کارکرد آن در محيط اجتماعي امروز و كارويژه آن در توليدات راديويي است. به ‌اين ترتيب، مي‌توان رابطه سه‌گانه‌اي را ميان راديو، کارکردهاي موسيقي و محيط اجتماعي دريافت که سبب مي‌شود ‌اين گونه راديوها مورد اقبال سازمان‌هاي رسانه‌اي و شنوندگان قرار گيرند. در حقيقت، نياز راديو به استفاده از موسيقي و نياز موسيقي به راديو و ارتباطي كه ميان شرايط و زمينه‌هاي جديد محيط اجتماعي با ‌اين دو وجود دارد، به هر كدام اجازه مي‌دهد كه در ارتباط با يکديگر حضور مؤثري در محيط اجتماعي داشته باشند. تبیین ‌اين سه، تفسير گستره‌اي از فلسفه وجودي «راديو آوا» را که نوعي راديو موسيقي است، بيان مي‌کند و دلايل و ضرورت وجودي آن را روشن مي‌سازد. این راديو داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است که می‌تواند سهم مخاطبان و شنوندگان خود را در عرصه رسانه‌اي حفظ کند. راديو آوا به طور مرتب، موسيقي باکلام و گاه نيز موسيقي بي‌‌کلام يا تکنوازي سازهاي مختلف را در دستگاه‌ها و رديف‌هاي گوناگون موسيقي‌ ايراني پخش مي‌کند. اشعار‌ و سرودهاي ‌اين راديو، از محتواي خوبي برخوردارند، به همين دليل نيز موسيقي‌ اين راديو «موسيقي پاک» نامگذاري شده است.
کلید واژه:

امروزه موسيقي در راديو داراي اهميت زيادي است به طوري که انواع راديوهاي موسيقي در سپهر انبوه رسانه‌اي خودنمايي مي‌کنند و این، خود ناشي از ماهيت موسيقي، کارکرد آن در محيط اجتماعي امروز و كارويژه آن در توليدات راديويي است. به ‌اين ترتيب، مي‌توان رابطه سه‌گانه‌اي را ميان راديو، کارکردهاي موسيقي و محيط اجتماعي دريافت که سبب مي‌شود ‌اين گونه راديوها مورد اقبال سازمان‌هاي رسانه‌اي و شنوندگان قرار گيرند. در حقيقت، نياز راديو به استفاده از موسيقي و نياز موسيقي به راديو و ارتباطي كه ميان شرايط و زمينه‌هاي جديد محيط اجتماعي با ‌اين دو وجود دارد، به هر كدام اجازه مي‌دهد كه در ارتباط با يکديگر حضور مؤثري در محيط اجتماعي داشته باشند. تبیین ‌اين سه، تفسير گستره‌اي از فلسفه وجودي «راديو آوا» را که نوعي راديو موسيقي است، بيان مي‌کند و دلايل و ضرورت وجودي آن را روشن مي‌سازد. این راديو داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است که می‌تواند سهم مخاطبان و شنوندگان خود را در عرصه رسانه‌اي حفظ کند. راديو آوا به طور مرتب، موسيقي باکلام و گاه نيز موسيقي بي‌‌کلام يا تکنوازي سازهاي مختلف را در دستگاه‌ها و رديف‌هاي گوناگون موسيقي‌ ايراني پخش مي‌کند. اشعار‌ و سرودهاي ‌اين راديو، از محتواي خوبي برخوردارند، به همين دليل نيز موسيقي‌ اين راديو «موسيقي پاک» نامگذاري شده است.

407

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.