آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی تأ‌ثیر شبکه‌های اجتماعی بر استفاده از رسانه‌های سنتی

بررسی تأ‌ثیر شبکه‌های اجتماعی بر استفاده از رسانه‌های سنتی

مقاله حاضر به بررسی رابطه بين میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از رسانه‌های چاپی، تلویزیون، سینما، وبلاگ‌نویسی، وب‌گردی و ایمیل می‌پردازد. از طریق پیوندی که بر صفحات کاربران در شبکه اجتماعی «پیام‌رسان» قرار داده شده بود، ۱۸۱ نفر در تکمیل پرسشنامه مشارکت کردند. پاسخ‌ها نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌هاي ديگر نيز به نسبت استفاده می‌کنند و به نظر بیشتر آنان استفاده از شبکه‌های اجتماعی نتوانسته است از میزان مصرف اين رسانه‌ها بکاهد. يافته‌ها نشان مي‌دهد، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تا حدی زمان تماشای تلویزیون را کاهش داده اما نتوانسته است با رسانه‌های چاپی، سینما، وبلاگ‌نویسی، ایمیل و وب‌گردی رابطه معناداری برقرار کند. نتایج این مطالعه قادر به تأیید نظریه جایگزینی در رابطه شبکه‌های اجتماعی با دیگر رسانه‌ها نيست و به نظر می‌رسد همان گونه که نظریه همگرایی رسانه‌ای پیشنهاد می‌کند، بهتر است تأثیر رسانه‌های جدید را در نوع تعامل آنها با یکدیگر و فرهنگ کاربران در نحوه مصرف این رسانه‌ها جستجو کرد، نه تأثیر در میزان مصرف.کلید واژه: رسانه‌های سنتي و جدید، شبکه‌هاي اجتماعي، اینترنت، همگرایی رسانه‌ای

مقاله حاضر به بررسی رابطه بين میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از رسانه‌های چاپی، تلویزیون، سینما، وبلاگ‌نویسی، وب‌گردی و ایمیل می‌پردازد. از طریق پیوندی که بر صفحات کاربران در شبکه اجتماعی «پیام‌رسان» قرار داده شده بود، ۱۸۱ نفر در تکمیل پرسشنامه مشارکت کردند. پاسخ‌ها نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌هاي ديگر نيز به نسبت استفاده می‌کنند و به نظر بیشتر آنان استفاده از شبکه‌های اجتماعی نتوانسته است از میزان مصرف اين رسانه‌ها بکاهد. يافته‌ها نشان مي‌دهد، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تا حدی زمان تماشای تلویزیون را کاهش داده اما نتوانسته است با رسانه‌های چاپی، سینما، وبلاگ‌نویسی، ایمیل و وب‌گردی رابطه معناداری برقرار کند. نتایج این مطالعه قادر به تأیید نظریه جایگزینی در رابطه شبکه‌های اجتماعی با دیگر رسانه‌ها نيست و به نظر می‌رسد همان گونه که نظریه همگرایی رسانه‌ای پیشنهاد می‌کند، بهتر است تأثیر رسانه‌های جدید را در نوع تعامل آنها با یکدیگر و فرهنگ کاربران در نحوه مصرف این رسانه‌ها جستجو کرد، نه تأثیر در میزان مصرف. رسانه‌های سنتي و جدید، شبکه‌هاي اجتماعي، اینترنت، همگرایی رسانه‌ای

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.