آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي خوانش زنان تهرانی از سریال کلاه پهلوی

بررسي خوانش زنان تهرانی از سریال کلاه پهلوی

پژوهش حاضر، به بررسي نحوه تفسیر و رمزگشایی سریال «کلاه‌ پهلوی» در بین زنان پرداخته است. برای اين منظور، ابتدا پنج گروه از زنان شهر تهران، به روش غیراحتمالی و هدفمند، به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند و سپس، با استفاده از روش مصاحبه گروهی متمرکز، خوانش‌های آنان از این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد تفاوت‌هایی در واکنش مخاطبان به این سریال وجود دارد و آنان دریافت‌کنندگان منفعل پیام‌های موجود در سریال نیستند. زنان بسته به ویژگی‌ها و شرایط زندگی خود به منابع اطلاعاتی و گفتمانی گوناگونی دسترسی دارند و به نحو متفاوتی با پیام‌های تلویزیونی مواجه می‌شوند؛ چنانکه برخی از شرکت‌کنندگان، گفتمان سنت‌گرایی را پیام مرجح سریال دانسته‌اند و در چارچوب آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند و تعدادی نیز بر اساس تجارب خود، بعضی از مؤلفه‌های هر دو گفتمان سنت‌گرایی و تجددگرایی را پذیرفته‌اند و برخی را مورد چالش و انتقاد قرار داده‌اند.

کلید واژه:تجددگرایی، خوانش مرجح، رمزگذاری، سنت‌گرایی، گروه متمرکز، گفتمان

پژوهش حاضر، به بررسي نحوه تفسیر و رمزگشایی سریال «کلاه‌ پهلوی» در بین زنان پرداخته است. برای اين منظور، ابتدا پنج گروه از زنان شهر تهران، به روش غیراحتمالی و هدفمند، به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند و سپس، با استفاده از روش مصاحبه گروهی متمرکز، خوانش‌های آنان از این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد تفاوت‌هایی در واکنش مخاطبان به این سریال وجود دارد و آنان دریافت‌کنندگان منفعل پیام‌های موجود در سریال نیستند. زنان بسته به ویژگی‌ها و شرایط زندگی خود به منابع اطلاعاتی و گفتمانی گوناگونی دسترسی دارند و به نحو متفاوتی با پیام‌های تلویزیونی مواجه می‌شوند؛ چنانکه برخی از شرکت‌کنندگان، گفتمان سنت‌گرایی را پیام مرجح سریال دانسته‌اند و در چارچوب آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند و تعدادی نیز بر اساس تجارب خود، بعضی از مؤلفه‌های هر دو گفتمان سنت‌گرایی و تجددگرایی را پذیرفته‌اند و برخی را مورد چالش و انتقاد قرار داده‌اند.تجددگرایی، خوانش مرجح، رمزگذاری، سنت‌گرایی، گروه متمرکز، گفتمان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.