آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارزیابی عملکرد گويندگان راديو در برنامه‌هاي زنده تلويزيون ایران

ارزیابی عملکرد گويندگان راديو در برنامه‌هاي زنده تلويزيون ایران

هدف از پژوهش حاضر، بازشناسی معیارها و مبانی اجرای متناسب با نوع رسانه (رادیو یا تلویزیون) از خلال شواهد تجربی منتج از پیمایش سطح عملکرد مجریان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماري متشکل از 15 نفر از گويندگان باسابقه راديو و تلويزيون مي‌باشند. از آنجا که بخش عمده‌ای از میزان اثرگذاری یک برنامه تلویزیونی زنده، به نحوه ارتباط پویای مجریان با مخاطبان آنها وابسته است، می‌توان نتایج حاصل از این پژوهش را درآمدی بر ضرورت بازنگری در روند انتخاب مجریان رادیو برای برنامه‌هاي تلویزیونی تلقی کرد. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام پذیرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین ضعف‌های فاحش در سطح عملکرد مجریان رادیو، به اين شيوه قابل تفکیک است: نبود تنوع در ارائه مطالب، پرحرفی رادیویی در برنامه زنده تلویزیونی، اطلاع‌رسانی ناتمام و ضعف در کنترل رابطه پویا با مخاطب رسانه‌ای.کلید واژه:اجرای زنده، تلویزیون ایران، گویندگی رادیو، فن و مهارت

هدف از پژوهش حاضر، بازشناسی معیارها و مبانی اجرای متناسب با نوع رسانه (رادیو یا تلویزیون) از خلال شواهد تجربی منتج از پیمایش سطح عملکرد مجریان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماري متشکل از 15 نفر از گويندگان باسابقه راديو و تلويزيون مي‌باشند. از آنجا که بخش عمده‌ای از میزان اثرگذاری یک برنامه تلویزیونی زنده، به نحوه ارتباط پویای مجریان با مخاطبان آنها وابسته است، می‌توان نتایج حاصل از این پژوهش را درآمدی بر ضرورت بازنگری در روند انتخاب مجریان رادیو برای برنامه‌هاي تلویزیونی تلقی کرد. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام پذیرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین ضعف‌های فاحش در سطح عملکرد مجریان رادیو، به اين شيوه قابل تفکیک است: نبود تنوع در ارائه مطالب، پرحرفی رادیویی در برنامه زنده تلویزیونی، اطلاع‌رسانی ناتمام و ضعف در کنترل رابطه پویا با مخاطب رسانه‌ای. اجرای زنده، تلویزیون ایران، گویندگی رادیو، فن و مهارت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.