آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
افکار عمومی اهمیت ونقش آن در جامعه

افکار عمومی اهمیت ونقش آن در جامعه

گسترش سریع سنجش افکار عمومی در سراسر جهان انعکاسی است از فوایدی که این مطالعات می تواند داشته باشد.

کلید واژه:

گسترش سریع سنجش افکار عمومی در سراسر جهان انعکاسی است از فوایدی که این مطالعات می تواند داشته باشد.

673

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.