آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی گفتمان خبری بخش بیست‌وسی سیمای جمهوی اسلامی ایران و بخش خبری اتاق‌ خبر شبکه من و تو

بررسی گفتمان خبری بخش بیست‌وسی سیمای جمهوی اسلامی ایران و بخش خبری اتاق‌ خبر شبکه من و تو

در مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل گفتمان دو بخش خبری بیست‌و‌سی سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق خبر شبکه من و تو پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیست‌و‌سی، در جریان حوادث دی‌ماه 96، ضمن نسبت دادن اغتشاشات و اعتراضات به بیگانگان و دشمنان، مردم ایران را مردمی فهیم و باشعور سیاسی بالا معرفی کرده که هرگونه تفرقه‌اندازی را شناسایی و به سرعت پاسخگویی می‌کنند. چرا که اتحاد، اعتماد و همدلی، از خصوصیات آنان در هنگام مواجهه با مشکلات است. اما اتاق خبر در حادثه مرگ کاووس سید‌امامی، با عناوینی همچون آزادی، حقوق بشر، لیبرالیسم، نبود شفاف‌سازی و وجود فساد در دستگاه‌ حقوقی ایران، سعی در تضعیف گفتمان آزادی کشور را داشته است. همچنین این بخش خبری از ایرانیان تصویری می‌سازد که براساس آن، مردم پیوسته در حال یافتن راه‌حل برای برون‌رفت از بحران داخلی هستند و نیاز به کمک‌های حقوق بشری دارند. در گفتمان اتاق خبر، دال مرکزی مشکوک بودن فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با سایر عناصر گفتمانی مانند اختلافات داخلی برای رسیدن به قدرت، نبود اتحاد بین سردمداران، انزوای هاشمی و ‌هاشمی‌زدایی، مفصل‌بندی و برجسته‌سازی شده‌ است. در گفتمان این بخش خبری، پایه‌های جمهوری اسلامی سست است و کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای به‌شدت منزوی شده است.

کلید واژه:گفتمان خبری، اتاق خبر، بیست‌و‌سی، جنگ ‌رسانه‌ای، شبکه من و تو

در مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل گفتمان دو بخش خبری بیست‌و‌سی سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق خبر شبکه من و تو پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیست‌و‌سی، در جریان حوادث دی‌ماه 96، ضمن نسبت دادن اغتشاشات و اعتراضات به بیگانگان و دشمنان، مردم ایران را مردمی فهیم و باشعور سیاسی بالا معرفی کرده که هرگونه تفرقه‌اندازی را شناسایی و به سرعت پاسخگویی می‌کنند. چرا که اتحاد، اعتماد و همدلی، از خصوصیات آنان در هنگام مواجهه با مشکلات است. اما اتاق خبر در حادثه مرگ کاووس سید‌امامی، با عناوینی همچون آزادی، حقوق بشر، لیبرالیسم، نبود شفاف‌سازی و وجود فساد در دستگاه‌ حقوقی ایران، سعی در تضعیف گفتمان آزادی کشور را داشته است. همچنین این بخش خبری از ایرانیان تصویری می‌سازد که براساس آن، مردم پیوسته در حال یافتن راه‌حل برای برون‌رفت از بحران داخلی هستند و نیاز به کمک‌های حقوق بشری دارند. در گفتمان اتاق خبر، دال مرکزی مشکوک بودن فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با سایر عناصر گفتمانی مانند اختلافات داخلی برای رسیدن به قدرت، نبود اتحاد بین سردمداران، انزوای هاشمی و ‌هاشمی‌زدایی، مفصل‌بندی و برجسته‌سازی شده‌ است. در گفتمان این بخش خبری، پایه‌های جمهوری اسلامی سست است و کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای به‌شدت منزوی شده است.گفتمان خبری، اتاق خبر، بیست‌و‌سی، جنگ ‌رسانه‌ای، شبکه من و تو

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.