آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحليل محتواي خشونت در فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيون

تحليل محتواي خشونت در فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيون

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است که در سال 1384در مرکز تحقيقات سازمان صداو‌سيما با هدف بررسي ميزان و چگونگي نمايش خشونت در فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي تلويزيون ايران انجام شده است و نتايج آن با پژوهش مشابهي که در سال 1379 در همين مرکز انجام شده مقايسه گرديده است.


از نتايج جالب توجه اين مقايسه آن که: ميزان نمايش اعمال خشونت‌آميز در اين سال‌ها تنها 1درصد کاهش يافته و افرادي که دست به خشونت زده‌اند بيشتر داراي نقش مثبت بوده‌اند.

کليدواژه‌ها: اعمال خشونت‌آميز، ويژگي‌هاي خشونت، فيلم‌هاي سينمايي، سريال‌ها، صحنه‌هاي خشونت‌آميز، قالب جدي خشونت، خشونت عمدي و سهوي، نحوة ارائه خشونت، مهاجم، قرباني.
کلید واژه:

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است که در سال 1384در مرکز تحقيقات سازمان صداو‌سيما با هدف بررسي ميزان و چگونگي نمايش خشونت در فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي تلويزيون ايران انجام شده است و نتايج آن با پژوهش مشابهي که در سال 1379 در همين مرکز انجام شده مقايسه گرديده است. از نتايج جالب توجه اين مقايسه آن که: ميزان نمايش اعمال خشونت‌آميز در اين سال‌ها تنها 1درصد کاهش يافته و افرادي که دست به خشونت زده‌اند بيشتر داراي نقش مثبت بوده‌اند. کليدواژه‌ها: اعمال خشونت‌آميز، ويژگي‌هاي خشونت، فيلم‌هاي سينمايي، سريال‌ها، صحنه‌هاي خشونت‌آميز، قالب جدي خشونت، خشونت عمدي و سهوي، نحوة ارائه خشونت، مهاجم، قرباني.

654

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.