آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
آی پی تی وی، تلویزیون‌های اینترنتی و فنّاوری‌های انتشار فیلم در فضای سایبر ايراني

آی پی تی وی، تلویزیون‌های اینترنتی و فنّاوری‌های انتشار فیلم در فضای سایبر ايراني

هدف اصلی این مقاله بررسي وضعيت «‌آی پی تی وی‌» ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و «تلویزیون‌های اینترنتی» در ایران و جهان ‌و نيز وضعیت فنّاوری‌های پخش تصوير و فيلم در فضای سایبر ایرانی بوده است. روش تحقیق روش اسنادی مبتنی بر اینترنت بوده است. در بخش آی پی تی وی، از گزارش‌های تحقیق اتحادیه بین‌المللی ارتباطا‌ت راه دور بهره‌برداری شده و در بخش تلویزیون‌های اینترنتی و فنّاوری‌های پخش تصویر و فیلم در فضای سايبر ايراني، با‌ روش انتخاب نمونه‌های هدفمند، 4 وب سایت اینترنتی یوتیوب‌، ویدئو گوگل‌، کلام تی‌ و رضوی تی وی، به عنوان اصلی‌ترین فنّاوری‌های پخش تصویر و فیلم در فضاي سايبر ايراني مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. با استفاده از وب سايت‌هاي اصلي اين شبکه‌هاي اينترنتي نيز سعی شده است کارکردها و ویژگی‌های این شبکه‌ها، به طور دقيق‌ و مستند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند‌. بر اساس مطالعه حاضر به نظر مي‌‌رسد صدا‌و‌سيما به عنوان رسانه ملي بايد با رصد كردن تلويزيون‌هاي اينترنتي به نيازهاي جديد مخاطبان فضاي سايبر بينديشد و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در اين خصوص انجام دهد.

کليد واژه: آی پی تی وی‌، تلویزیون‌های اینترنتی‌، ويدئو کست، ویدئو گوگل، يوتيوب
کلید واژه:

هدف اصلی این مقاله بررسي وضعيت «‌آی پی تی وی‌» ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و «تلویزیون‌های اینترنتی» در ایران و جهان ‌و نيز وضعیت فنّاوری‌های پخش تصوير و فيلم در فضای سایبر ایرانی بوده است. روش تحقیق روش اسنادی مبتنی بر اینترنت بوده است. در بخش آی پی تی وی، از گزارش‌های تحقیق اتحادیه بین‌المللی ارتباطا‌ت راه دور بهره‌برداری شده و در بخش تلویزیون‌های اینترنتی و فنّاوری‌های پخش تصویر و فیلم در فضای سايبر ايراني، با‌ روش انتخاب نمونه‌های هدفمند، 4 وب سایت اینترنتی یوتیوب‌، ویدئو گوگل‌، کلام تی‌ و رضوی تی وی، به عنوان اصلی‌ترین فنّاوری‌های پخش تصویر و فیلم در فضاي سايبر ايراني مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. با استفاده از وب سايت‌هاي اصلي اين شبکه‌هاي اينترنتي نيز سعی شده است کارکردها و ویژگی‌های این شبکه‌ها، به طور دقيق‌ و مستند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند‌. بر اساس مطالعه حاضر به نظر مي‌‌رسد صدا‌و‌سيما به عنوان رسانه ملي بايد با رصد كردن تلويزيون‌هاي اينترنتي به نيازهاي جديد مخاطبان فضاي سايبر بينديشد و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در اين خصوص انجام دهد. کليد واژه: آی پی تی وی‌، تلویزیون‌های اینترنتی‌، ويدئو کست، ویدئو گوگل، يوتيوب

5882

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.