آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
آسيب‌شناسي برنامه‌هاي ورزشي تلويزيون از نظر نحوه پرداختن به ناهنجاري‌هاي رفتار تماشاگران فوتبال

آسيب‌شناسي برنامه‌هاي ورزشي تلويزيون از نظر نحوه پرداختن به ناهنجاري‌هاي رفتار تماشاگران فوتبال

رفتارهاي نابهنجار و خشونت‌آميز تماشاگران فوتبال يکي از معضلات پيش روي اين ورزش پرطرفدار است که افزون بر زيان‌هاي اقتصادي، به لحاظ فرهنگي‌ـ اجتماعي و سياسي نيز منشأ برخي آسيب‌هاست. رسانه‌ها و بويژه تلويزيون، به عنوان يکي از مهم‌ترين منابع شكل ‌دادن به ذهنيت تماشاگران پيش از ورود به ورزشگاه، نقش مؤثري در كنترل يا دامن زدن به رفتارهاي نابهنجار تماشاگران در بازي‌هاي حساس ـ نظير بازي‌هاي شهرآورد ـ دارند. بر اين اساس، مقاله‌ حاضر، به بررسي عملكرد برنامه‌هاي ورزشي هفتگي تلويزيون قبل و بعد از شهرآوردهاي شصت‌و‌‌يکم و شصت‌وسوم استقلال و پرسپوليس از اين منظر پرداخته است. بر اساس نتايج به دست آمده، اين برنامه‌ها نه تنها توجه کافي به مسئله فرهنگ‌سازي در خصوص رفتار مناسب تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها نداشته‌اند، بلکه در برخي موارد با پرداختن به حاشيه‌هايي نظير اشتباه‌هاي داوري در بازي‌هاي گذشته يکي از تيم‌هاي حاضر در شهرآورد‌، مصاحبه‌هاي جنجالي و تحريک‌کننده با بازيکنان و مربيان تيم‌ها‌، پيش‌بيني قطعي نتيجه بازي به نفع يکي از تيم‌ها و طرح و گسترش شايعات، تماشاگران را با ذهنيتي منفي به ورزشگاه مي‌فرستاده‌اند و به رفتارهاي خشونت‌آ‌ميز آنان در حين تماشاي بازي و بعد از آن دامن زده‌اند.

کليد واژه‌: برنامه‌هاي ورزشي تلويزيون، بازيکنان، خشونت، فوتبال، هواداران، يادگيري اجتماعي
کلید واژه:

رفتارهاي نابهنجار و خشونت‌آميز تماشاگران فوتبال يکي از معضلات پيش روي اين ورزش پرطرفدار است که افزون بر زيان‌هاي اقتصادي، به لحاظ فرهنگي‌ـ اجتماعي و سياسي نيز منشأ برخي آسيب‌هاست. رسانه‌ها و بويژه تلويزيون، به عنوان يکي از مهم‌ترين منابع شكل ‌دادن به ذهنيت تماشاگران پيش از ورود به ورزشگاه، نقش مؤثري در كنترل يا دامن زدن به رفتارهاي نابهنجار تماشاگران در بازي‌هاي حساس ـ نظير بازي‌هاي شهرآورد ـ دارند. بر اين اساس، مقاله‌ حاضر، به بررسي عملكرد برنامه‌هاي ورزشي هفتگي تلويزيون قبل و بعد از شهرآوردهاي شصت‌و‌‌يکم و شصت‌وسوم استقلال و پرسپوليس از اين منظر پرداخته است. بر اساس نتايج به دست آمده، اين برنامه‌ها نه تنها توجه کافي به مسئله فرهنگ‌سازي در خصوص رفتار مناسب تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها نداشته‌اند، بلکه در برخي موارد با پرداختن به حاشيه‌هايي نظير اشتباه‌هاي داوري در بازي‌هاي گذشته يکي از تيم‌هاي حاضر در شهرآورد‌، مصاحبه‌هاي جنجالي و تحريک‌کننده با بازيکنان و مربيان تيم‌ها‌، پيش‌بيني قطعي نتيجه بازي به نفع يکي از تيم‌ها و طرح و گسترش شايعات، تماشاگران را با ذهنيتي منفي به ورزشگاه مي‌فرستاده‌اند و به رفتارهاي خشونت‌آ‌ميز آنان در حين تماشاي بازي و بعد از آن دامن زده‌اند. کليد واژه‌: برنامه‌هاي ورزشي تلويزيون، بازيکنان، خشونت، فوتبال، هواداران، يادگيري اجتماعي

590

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.