آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
کیفیت خبر تلویزیون واحساس مسئولیت مخاطب

کیفیت خبر تلویزیون واحساس مسئولیت مخاطب

به نظر می رسد که احتمالا بینندگان این تصور را داشته باشند که اقدام دیگران موثر تر از اقدام خود آنهاست.

کلید واژه:

به نظر می رسد که احتمالا بینندگان این تصور را داشته باشند که اقدام دیگران موثر تر از اقدام خود آنهاست.

613

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.