آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بازي‌هاي رايانه‌اي و خشونت

بازي‌هاي رايانه‌اي و خشونت

يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي سرگرم‌کننده در ساليان اخير، بازي‌هاي رايانه‌اي هستند كه با سرعتي روزافزون جاي خود را در ميان کودکان و نوجوانان باز كرده‌اند و با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، هر روز بيش از پيش با زندگي کاربران عجين شده‌اند. مهم‌ترين نكته مورد بحث در مورد اين بازي‌ها، محتواي خشونت‌آميز آنهاست كه مي‌تواند کاربران را به نحو عميقي تحت‌تأثير قرار دهد و بازتاب‌هاي بيروني ناهنجاري را موجب شود. البته رابطه نمايش‌ خشونت با رفتار افراد به‌طور قطعي ثابت‌شده نيست و همين امر باعث شده است، ‌شرکت‌‌هاي سازنده، هر چه بيشتر نسبت به توليد اين بازي‌ها اقدام کنند. از اين رو پژوهشگران بايد با بررسي ميزان تأثير‌گذاري اين قبيل خشونت‌ها بر جوانان، پيشنهادهاي عملي و قانوني لازم را در اين زمينه ارائه دهند. نتايج پژوهش‌ها مي‌تواند در توليد و ساخت بازي‌هاي رايانه‌اي مؤثر باشد.

واژگان کليدي: بازي‌هاي رايانه‌اي، پرخاشگري، خشونت، رايانه، کودکان، نوجوانان
کلید واژه:

يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي سرگرم‌کننده در ساليان اخير، بازي‌هاي رايانه‌اي هستند كه با سرعتي روزافزون جاي خود را در ميان کودکان و نوجوانان باز كرده‌اند و با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، هر روز بيش از پيش با زندگي کاربران عجين شده‌اند. مهم‌ترين نكته مورد بحث در مورد اين بازي‌ها، محتواي خشونت‌آميز آنهاست كه مي‌تواند کاربران را به نحو عميقي تحت‌تأثير قرار دهد و بازتاب‌هاي بيروني ناهنجاري را موجب شود. البته رابطه نمايش‌ خشونت با رفتار افراد به‌طور قطعي ثابت‌شده نيست و همين امر باعث شده است، ‌شرکت‌‌هاي سازنده، هر چه بيشتر نسبت به توليد اين بازي‌ها اقدام کنند. از اين رو پژوهشگران بايد با بررسي ميزان تأثير‌گذاري اين قبيل خشونت‌ها بر جوانان، پيشنهادهاي عملي و قانوني لازم را در اين زمينه ارائه دهند. نتايج پژوهش‌ها مي‌تواند در توليد و ساخت بازي‌هاي رايانه‌اي مؤثر باشد. واژگان کليدي: بازي‌هاي رايانه‌اي، پرخاشگري، خشونت، رايانه، کودکان، نوجوانان

1038

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.