آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اينترنت، جنبش‌هاي اجتماعي جديد و بسيج اعتراض‌ها (بررسي نظري و مصداقي چند جنبش اجتماعي)

اينترنت، جنبش‌هاي اجتماعي جديد و بسيج اعتراض‌ها (بررسي نظري و مصداقي چند جنبش اجتماعي)

فنّاوري‌هاي نوين ارتباطي در دهه 1990، به افزايش قدرت جنبش‌هاي اجتماعي جديد، در شكل‌دهي و هدايت افكار عمومي جهاني، اعتراض‌ها و ايجاد چالش‌هاي جدي براي حكومت‌ها انجاميده‌اند. چنان که مي‌توان گفت جنبش‌هاي اجتماعي جديد با بهره‌گيري از فنّاوري‌هاي جديد رسانه‌اي، نقش بسيار مهمي در تحولات جامعه مدني جهاني ايفا مي‌کنند.


در اين مقاله، نخست، به كاركردهاي مهم اينترنت در جنبش‌هاي اجتماعي، از حيث نظري پرداخته مي‌شود و سپس، به منظور تأييد بحث‌هاي نظري، جنبش‌هاي اجتماعي زاپاتيستا، جنبش‌هاي اعتراضي عليه سازمان تجارت جهاني و گروه 8 و نيز جنبش‌هاي صلح‌طلبانه، به اجمال بررسي مي‌شوند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد، از نيمه دوم دهه 1990 به بعد، اينترنت با قابليت‌هايي همچون پست الكترونيك، وب سايت‌ها، اطلاع‌رساني گسترده، شبكه‌سازي و هويت‌سازي، بر موفقيت‌ اين جنبش‌ها در تشويق و بسيج اعتراض‌ها در سطح جهاني، تأثير قابل توجهي داشته است.

كليد واژه‌: اينترنت، جنبش‌هاي اجتماعي جديد، جنبش‌هاي ضد جنگ، زاپاتيستا، سازمان تجارت جهاني، گروه 8
کلید واژه:

فنّاوري‌هاي نوين ارتباطي در دهه 1990، به افزايش قدرت جنبش‌هاي اجتماعي جديد، در شكل‌دهي و هدايت افكار عمومي جهاني، اعتراض‌ها و ايجاد چالش‌هاي جدي براي حكومت‌ها انجاميده‌اند. چنان که مي‌توان گفت جنبش‌هاي اجتماعي جديد با بهره‌گيري از فنّاوري‌هاي جديد رسانه‌اي، نقش بسيار مهمي در تحولات جامعه مدني جهاني ايفا مي‌کنند. در اين مقاله، نخست، به كاركردهاي مهم اينترنت در جنبش‌هاي اجتماعي، از حيث نظري پرداخته مي‌شود و سپس، به منظور تأييد بحث‌هاي نظري، جنبش‌هاي اجتماعي زاپاتيستا، جنبش‌هاي اعتراضي عليه سازمان تجارت جهاني و گروه 8 و نيز جنبش‌هاي صلح‌طلبانه، به اجمال بررسي مي‌شوند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد، از نيمه دوم دهه 1990 به بعد، اينترنت با قابليت‌هايي همچون پست الكترونيك، وب سايت‌ها، اطلاع‌رساني گسترده، شبكه‌سازي و هويت‌سازي، بر موفقيت‌ اين جنبش‌ها در تشويق و بسيج اعتراض‌ها در سطح جهاني، تأثير قابل توجهي داشته است. كليد واژه‌: اينترنت، جنبش‌هاي اجتماعي جديد، جنبش‌هاي ضد جنگ، زاپاتيستا، سازمان تجارت جهاني، گروه 8

724

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.