آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بازنمایی سبک زندگی جوانان مبارز قبل از انقلاب به روایت مجموعه نمایشی «کیمیا»

بازنمایی سبک زندگی جوانان مبارز قبل از انقلاب به روایت مجموعه نمایشی «کیمیا»

این مقاله با توجه به نقش نمایش‌های تلویزیونی در ترویج سبک زندگی بومی و بهره‌گیری از رخدادهای تاریخی به‌منظور تقویت انسجام ملی، فصل نخست سریال کیمیا را بررسی می‌کند. از آنجا که این فصل با به تصویر کشیدن زندگی مبارزان جوان، روایتی از انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد، مقاله حاضر، با ترکیب نشانه‌شناسی سلبی ـ کاودری، فیسک و بارت، به بازنمایی سبک زندگی این مبارزان و نحوه تمایز آنها می‌پردازد. در این روش، «تصویر» و «روایت» به‌عنوان عناصر سازنده متن، تحلیل می‌شوند. یافته‌ها از نوعی تمایز قطب‌بندی شده، حکایت دارند که در یک‌سوی آن، سبک زندگی مبارزان جوان «مذهبی» بر پایه همگرایی، هماهنگی و خردورزی استوار شده است و در سوی دیگر، سبک زندگی مبارزان «غیر‌مذهبی» به‌عنوان نمادی از گسستگی، ناآرامی و انزوا معرفی می‌شود. این بازنمایی، پیشگامی مبارزان مذهبی را در متن جنبش انقلابی مردم ایران توجیه می‌کند و دلایل برتری آن را بر دیگر گزینه‌ها یادآور می‌شود.

کلید واژه:سبک زندگی، مجموعه‌های نمایشی تلویزیونی، مبارزان جوان، انقلاب اسلامی، نشانه‌شناسی، بازنمایی

این مقاله با توجه به نقش نمایش‌های تلویزیونی در ترویج سبک زندگی بومی و بهره‌گیری از رخدادهای تاریخی به‌منظور تقویت انسجام ملی، فصل نخست سریال کیمیا را بررسی می‌کند. از آنجا که این فصل با به تصویر کشیدن زندگی مبارزان جوان، روایتی از انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد، مقاله حاضر، با ترکیب نشانه‌شناسی سلبی ـ کاودری، فیسک و بارت، به بازنمایی سبک زندگی این مبارزان و نحوه تمایز آنها می‌پردازد. در این روش، «تصویر» و «روایت» به‌عنوان عناصر سازنده متن، تحلیل می‌شوند. یافته‌ها از نوعی تمایز قطب‌بندی شده، حکایت دارند که در یک‌سوی آن، سبک زندگی مبارزان جوان «مذهبی» بر پایه همگرایی، هماهنگی و خردورزی استوار شده است و در سوی دیگر، سبک زندگی مبارزان «غیر‌مذهبی» به‌عنوان نمادی از گسستگی، ناآرامی و انزوا معرفی می‌شود. این بازنمایی، پیشگامی مبارزان مذهبی را در متن جنبش انقلابی مردم ایران توجیه می‌کند و دلایل برتری آن را بر دیگر گزینه‌ها یادآور می‌شود.سبک زندگی، مجموعه‌های نمایشی تلویزیونی، مبارزان جوان، انقلاب اسلامی، نشانه‌شناسی، بازنمایی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.