آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
واکاوی نحوه شکل‌گیری مفهوم «خود و دیگری» در انیمیشن بن‌تن با تکیه بر روش فنی (جان فیسک) و پنج سطحی (رولان بارت)

واکاوی نحوه شکل‌گیری مفهوم «خود و دیگری» در انیمیشن بن‌تن با تکیه بر روش فنی (جان فیسک) و پنج سطحی (رولان بارت)

انیمیشن بنتن ازجمله سریال‌های موفقی است که برای کودکان تولید میشود. این سریال که میزان فروش


بالای آن نشان از تفوق آن نزد مخاطبان دارد، روایت پسربچه امریکایی سفیدپوستی است که در یک سفر


خانوادگی، به‌طور اتفاقی یک ساعت مچی پیدا میکند که به استفاده‌کنندگان خود، امکان تبدیل شدن به 10


موجود بیگانه را میدهد. فیلم‌ها و محصولات رسانه‌ای حاوی دلالت‌های نشانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی


جامعه تولیدکننده هستند، ازاینرو، میتوانند دستمایه پژوهش‌هایی واقع شوند که نگرشی انتقادی نسبت به


چنین متونی دارند. در میان پژوهش‌هایی که به این قبیل رویکردها میپردازند، به نقد پسااستعماری میتوان


اشاره کرد. نظریه و نقد پسااستعماری که مبتنی بر پیمایش متون قصدمند است، در پی عناصر دوگانه متنی


است که قادر به تولید محورهای غیریت‌ساز هستند. ادوارد سعید بر آن است که مخاطبان حین برخورد با


این محورها، نسبت به انتخاب یکی از دو وجه آن، از خود واکنش نشان میدهند. پژوهش حاضر با تکیه


بر این چارچوب فکری، بر اساس روش واکاوی و تحلیل عمیق رمزگان‌های درون‌متنی و با بهره‌گیری


از روش فیسک و بارت، به جستجوی محورهای غیریت‌ساز می‌پردازد و به نحوه ایجاد فرایندهای تولید


خود و دیگری التفات نشان می‌دهد.
کلید واژه: انیمیشن بن‌تن، نقد پسااستعماری، روش جان فیسک، روش رولان بارت، خود و دیگری

انیمیشن بنتن ازجمله سریال‌های موفقی است که برای کودکان تولید میشود. این سریال که میزان فروش بالای آن نشان از تفوق آن نزد مخاطبان دارد، روایت پسربچه امریکایی سفیدپوستی است که در یک سفر خانوادگی، به‌طور اتفاقی یک ساعت مچی پیدا میکند که به استفاده‌کنندگان خود، امکان تبدیل شدن به 10 موجود بیگانه را میدهد. فیلم‌ها و محصولات رسانه‌ای حاوی دلالت‌های نشانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی جامعه تولیدکننده هستند، ازاینرو، میتوانند دستمایه پژوهش‌هایی واقع شوند که نگرشی انتقادی نسبت به چنین متونی دارند. در میان پژوهش‌هایی که به این قبیل رویکردها میپردازند، به نقد پسااستعماری میتوان اشاره کرد. نظریه و نقد پسااستعماری که مبتنی بر پیمایش متون قصدمند است، در پی عناصر دوگانه متنی است که قادر به تولید محورهای غیریت‌ساز هستند. ادوارد سعید بر آن است که مخاطبان حین برخورد با این محورها، نسبت به انتخاب یکی از دو وجه آن، از خود واکنش نشان میدهند. پژوهش حاضر با تکیه بر این چارچوب فکری، بر اساس روش واکاوی و تحلیل عمیق رمزگان‌های درون‌متنی و با بهره‌گیری از روش فیسک و بارت، به جستجوی محورهای غیریت‌ساز می‌پردازد و به نحوه ایجاد فرایندهای تولید خود و دیگری التفات نشان می‌دهد. انیمیشن بن‌تن، نقد پسااستعماری، روش جان فیسک، روش رولان بارت، خود و دیگری

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.