آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اثربخشی روش یادگیری شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر سبک‌های شناختی بر سواد رسانه‌ای

اثربخشی روش یادگیری شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر سبک‌های شناختی بر سواد رسانه‌ای

آموزش سواد رسانه با تکیه بر روش­‌های نوین آموزشی یک ضرورت برای دانشجویان آموزش عالی به‌حساب می­‌آید. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش یادگیری شخصی­‌سازی شده مبتنی بر سبک­‌های شناختی بر سواد رسانه­‌ای دانشجویان است. این پژوهش به روش آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و به روش نمونه‌گیری ترکیبی انجام شده است. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش به روش یادگیری شخصی‌­سازی شده با محتواها و راهبردهای آموزشی متناسب با سبک­‌های شناختی خود و تکالیف متنوع منطبق با زندگی روزمره آموزش دیده‌اند. درحالی‌که برای گروه کنترل به روش متداول، یک آموزش و تکلیف یکسان برای همه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل آزمون t مستقل نشان داد که در یادگیری مفاهیم تحلیل پیام‌های رسانه­‌ای و کاربرد آنها در موقعیت­‌های جدید بین دو گروه آزمایش و کنترل با سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد و با بهره­‌گیری از روش‌­های نوین آموزشی متناسب با ویژگی­‌ها و نیازهای شخصی یادگیرندگان و ارتباط آن با زندگی واقعی‌شان، تسلط بر مهارت‌­های سواد رسانه­‌ای و شکل‌گیری ساختارهای دانش مرتبط تسهیل می‌شوند.

کلید واژه:آموزش سواد رسانه، یادگیری شخصی‌­سازی شده، سبک­‌های شناختی، مهارت تحلیل پیام­‌های رسانه‌­ای، روش‌های نوین در تعلیم و تربیت

آموزش سواد رسانه با تکیه بر روش­‌های نوین آموزشی یک ضرورت برای دانشجویان آموزش عالی به‌حساب می­‌آید. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش یادگیری شخصی­‌سازی شده مبتنی بر سبک­‌های شناختی بر سواد رسانه­‌ای دانشجویان است. این پژوهش به روش آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و به روش نمونه‌گیری ترکیبی انجام شده است. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش به روش یادگیری شخصی‌­سازی شده با محتواها و راهبردهای آموزشی متناسب با سبک­‌های شناختی خود و تکالیف متنوع منطبق با زندگی روزمره آموزش دیده‌اند. درحالی‌که برای گروه کنترل به روش متداول، یک آموزش و تکلیف یکسان برای همه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل آزمون t مستقل نشان داد که در یادگیری مفاهیم تحلیل پیام‌های رسانه­‌ای و کاربرد آنها در موقعیت­‌های جدید بین دو گروه آزمایش و کنترل با سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد و با بهره­‌گیری از روش‌­های نوین آموزشی متناسب با ویژگی­‌ها و نیازهای شخصی یادگیرندگان و ارتباط آن با زندگی واقعی‌شان، تسلط بر مهارت‌­های سواد رسانه­‌ای و شکل‌گیری ساختارهای دانش مرتبط تسهیل می‌شوند.آموزش سواد رسانه، یادگیری شخصی‌­سازی شده، سبک­‌های شناختی، مهارت تحلیل پیام­‌های رسانه‌­ای، روش‌های نوین در تعلیم و تربیت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.