آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي ميزان و نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌ها

بررسي ميزان و نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌ها

اين مقاله برگرفته از پژوهشي پيمايشي است كه در مركز تحقيقات صداوسيما انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسي ميزان استفاده مخاطبان كودك و نوجوان از وسايل ارتباطي گوناگون و نيازها و علايق آنان در زمينه‌هاي مختلف بوده است. در اين پژوهش علاوه بر بررسي عادات رسانه‌‌اي مخاطبان كودك و نوجوان، شرايط اجتماعي و تمايلات روان‌شناختي آنان مدنظر بوده است.


براساس يافته‌هاي اين پژوهش، كودكان و نوجوانان به طور متوسط در شبانه‌روز 3 ساعت و 52 دقيقه از تلويزيون، 1 ساعت و 38 دقيقه از برنامه‌هاي كودك و نوجوان تلويزيون، 1 ساعت و 36 دقيقه از موسيقي، 56 دقيقه از ساير برنامه‌هاي ماهواره، 48 دقيقه از بازي‌هاي رايانه‌اي، 24 دقيقه از اينترنت و 11 دقيقه از راديو استفاده مي‌كنند. از سوي ديگر، كودكان و نوجوانان به طور متوسط در شبانه‌روز 3 ساعت و 23 دقيقه از وقت خود را صرف درس خواندن مي‌كنند و 31درصد از آنان در سه ماه قبل از پژوهش چهار جلد و بيشتر كتاب غيردرسي مطالعه كرده‌اند. علاوه بر اين، به طور متوسط در شبانه‌روز 19 دقيقه از وقت خود را به مطالعه روزنامه اختصاص داده‌اند.

واژگان كليدي: اينترنت،‌ تلويزيون، كودك و نوجوان، ماهواره


کلید واژه:

اين مقاله برگرفته از پژوهشي پيمايشي است كه در مركز تحقيقات صداوسيما انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسي ميزان استفاده مخاطبان كودك و نوجوان از وسايل ارتباطي گوناگون و نيازها و علايق آنان در زمينه‌هاي مختلف بوده است. در اين پژوهش علاوه بر بررسي عادات رسانه‌‌اي مخاطبان كودك و نوجوان، شرايط اجتماعي و تمايلات روان‌شناختي آنان مدنظر بوده است. براساس يافته‌هاي اين پژوهش، كودكان و نوجوانان به طور متوسط در شبانه‌روز 3 ساعت و 52 دقيقه از تلويزيون، 1 ساعت و 38 دقيقه از برنامه‌هاي كودك و نوجوان تلويزيون، 1 ساعت و 36 دقيقه از موسيقي، 56 دقيقه از ساير برنامه‌هاي ماهواره، 48 دقيقه از بازي‌هاي رايانه‌اي، 24 دقيقه از اينترنت و 11 دقيقه از راديو استفاده مي‌كنند. از سوي ديگر، كودكان و نوجوانان به طور متوسط در شبانه‌روز 3 ساعت و 23 دقيقه از وقت خود را صرف درس خواندن مي‌كنند و 31درصد از آنان در سه ماه قبل از پژوهش چهار جلد و بيشتر كتاب غيردرسي مطالعه كرده‌اند. علاوه بر اين، به طور متوسط در شبانه‌روز 19 دقيقه از وقت خود را به مطالعه روزنامه اختصاص داده‌اند. واژگان كليدي: اينترنت،‌ تلويزيون، كودك و نوجوان، ماهواره

595

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.