آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی رابطه خشونت واقعي و خشونت تلويزيونی در برنامه‌های تلویزیون ایالات متحده

بررسی رابطه خشونت واقعي و خشونت تلويزيونی در برنامه‌های تلویزیون ایالات متحده

خشونت پدیده‌ای خطرناک و در عین حال بسيار شایع در عصر حاضر است. با توجه به اهميت تلويزيون به عنوان رسانه‌اي با قابلیت‌های متعدد و بسيار پرمخاطب در اين مقاله تأثير برنامه‌هاي حاوي خشونت تلویزیون بر جامعه امريكا بررسي شده است. نتايج نشان مي‌دهد، خشونت بي‌رويه‌ای كه از طريق برنامه‌هاي تلویزیونی مختلف به مردم، بويژه كودكان و نوجوانان عرضه مي‌شود، اثرات نامطلوب فراواني بر آنان به جاي مي‌گذارد. اين اثرات افزايش خشونت‌طلبي، بروز رفتارهاي خشن، حساسيت‌زدايي كودكان و بزرگسالان نسبت به مسائل خشونت‌آميز و حتي مواردي مانند عصبانيت و اختلال در خواب را شامل مي‌شود. به نظر مي‌رسد که میان خشونت رسانه‌ای (تلویزیونی) و خشونت واقعی، در جامعه امریکا همبستگی وجود دارد.

واژگان کلیدی: ایالات متحده، تلویزیون، خشونت، خشونت تلویزیونی، رسانهکلید واژه:

خشونت پدیده‌ای خطرناک و در عین حال بسيار شایع در عصر حاضر است. با توجه به اهميت تلويزيون به عنوان رسانه‌اي با قابلیت‌های متعدد و بسيار پرمخاطب در اين مقاله تأثير برنامه‌هاي حاوي خشونت تلویزیون بر جامعه امريكا بررسي شده است. نتايج نشان مي‌دهد، خشونت بي‌رويه‌ای كه از طريق برنامه‌هاي تلویزیونی مختلف به مردم، بويژه كودكان و نوجوانان عرضه مي‌شود، اثرات نامطلوب فراواني بر آنان به جاي مي‌گذارد. اين اثرات افزايش خشونت‌طلبي، بروز رفتارهاي خشن، حساسيت‌زدايي كودكان و بزرگسالان نسبت به مسائل خشونت‌آميز و حتي مواردي مانند عصبانيت و اختلال در خواب را شامل مي‌شود. به نظر مي‌رسد که میان خشونت رسانه‌ای (تلویزیونی) و خشونت واقعی، در جامعه امریکا همبستگی وجود دارد. واژگان کلیدی: ایالات متحده، تلویزیون، خشونت، خشونت تلویزیونی، رسانه

1029

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.