آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نگاهي به کتاب «فرهنگ‌هاي ديجيتالي: فهم رسانه‌هاي جديد »

نگاهي به کتاب «فرهنگ‌هاي ديجيتالي: فهم رسانه‌هاي جديد »

گشايش


اغلب کساني که در دهه هفتاد ميلادي دوره گذار از نوجواني به جواني را سپري کرده‌اند، هنگام در ميان گذاشتن تجربيات خود با ديگران به اين نکته اشاره مي‌کنند که در اين دوره شاهد بوده‌اند دنيا به «يکباره» تغيير يافته است. بخش عمده‌اي از اين تغيير سترگ به واسطه ابزارهاي جديدي است که در زندگي انسان کاربرد يافته است.
کلید واژه:

گشايش اغلب کساني که در دهه هفتاد ميلادي دوره گذار از نوجواني به جواني را سپري کرده‌اند، هنگام در ميان گذاشتن تجربيات خود با ديگران به اين نکته اشاره مي‌کنند که در اين دوره شاهد بوده‌اند دنيا به «يکباره» تغيير يافته است. بخش عمده‌اي از اين تغيير سترگ به واسطه ابزارهاي جديدي است که در زندگي انسان کاربرد يافته است.

717

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.