آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأثیر فنّاوری‌های نوین رسانه‌اي بر «قطب خبری» شدن تلويزيون در جامعه (با تأکيد بر سند افق رسانه)

تأثیر فنّاوری‌های نوین رسانه‌اي بر «قطب خبری» شدن تلويزيون در جامعه (با تأکيد بر سند افق رسانه)

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، به عنوان مهم‌ترین سازمان رسانه‌ای کشور، در سال 1383 با تصویب سند افق رسانه، راهبرد‌های خود را برای یک دوره ده ساله تدوین کرد. در این سند حوزه‌های مختلف از‌جمله «خبر» و «فني» مورد توجه قرار گرفته‌اند و تأکید شده است با بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین رسانه‌اي، الگوی تولید و پخش خبر تغییر یابد. در این مقاله راهبرد‌های سند در حوزه خبر، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته ‌است. هدف اصلی تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر کسب موفقیت تلویزیون (سیمای جمهوری اسلامی) به عنوان قطب خبررسانی در کشور بوده است.


نتایج این تحقیق که با روش پیمایش در بین کارکنان صداوسیما در سايت جام‌جم ـ به جز کارکنان خبری ـ انجام شد، نشان داد که در شرایط حاضر، سیمای جمهوری اسلامی، یکی از مهم‌ترین منابع کسب خبر در جامعه به‌شمار مي‌رود. چند مؤلفه شامل سرعت در انتشار اخبار، توجه به نیازهای خبری مردم، استقلال حوزه خبر، تنوع خبري و ایجاد رقابت در بین بخش‌های خبری تلویزیون از مؤلفه‌هاي مؤثر بر قطب خبري شدن رسانه‌اي مانند سيماست. همچنين شبکه خبر، در مقایسه با ساير بخش‌های خبری شبکه‌های سیما، از قابلیت بیشتری برای تبدیل شدن به قطب خبری برخوردار است. بين سرعت انتشار اخبار سيما و تبديل آن به قطب خبري جامعه، رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد.

کليد واژه: سند افق رسانه، قطب خبری، فنّاوری‌های نوین
کلید واژه:

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، به عنوان مهم‌ترین سازمان رسانه‌ای کشور، در سال 1383 با تصویب سند افق رسانه، راهبرد‌های خود را برای یک دوره ده ساله تدوین کرد. در این سند حوزه‌های مختلف از‌جمله «خبر» و «فني» مورد توجه قرار گرفته‌اند و تأکید شده است با بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین رسانه‌اي، الگوی تولید و پخش خبر تغییر یابد. در این مقاله راهبرد‌های سند در حوزه خبر، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته ‌است. هدف اصلی تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر کسب موفقیت تلویزیون (سیمای جمهوری اسلامی) به عنوان قطب خبررسانی در کشور بوده است. نتایج این تحقیق که با روش پیمایش در بین کارکنان صداوسیما در سايت جام‌جم ـ به جز کارکنان خبری ـ انجام شد، نشان داد که در شرایط حاضر، سیمای جمهوری اسلامی، یکی از مهم‌ترین منابع کسب خبر در جامعه به‌شمار مي‌رود. چند مؤلفه شامل سرعت در انتشار اخبار، توجه به نیازهای خبری مردم، استقلال حوزه خبر، تنوع خبري و ایجاد رقابت در بین بخش‌های خبری تلویزیون از مؤلفه‌هاي مؤثر بر قطب خبري شدن رسانه‌اي مانند سيماست. همچنين شبکه خبر، در مقایسه با ساير بخش‌های خبری شبکه‌های سیما، از قابلیت بیشتری برای تبدیل شدن به قطب خبری برخوردار است. بين سرعت انتشار اخبار سيما و تبديل آن به قطب خبري جامعه، رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد. کليد واژه: سند افق رسانه، قطب خبری، فنّاوری‌های نوین

721

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.