آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نگاهي به کتاب «مصرف رسانه‌اي و تعامل عمومي: فراسوي انگاره توجه»

نگاهي به کتاب «مصرف رسانه‌اي و تعامل عمومي: فراسوي انگاره توجه»

گشايش


کتاب «مصرف رسانه‌اي و تعامل عمومي:‌ فراسوي انگاره توجه1» نخستين بار، در سال 2006 و پس از آن، در سال 2010 ميلادي، با اعمال برخي اصلاحات و با ويرايش جديد، به قلم نيک کالدري، سونيا لوينگستون و تيم مارخام، از سوي انتشارات پال گري به چاپ رسيد.
کلید واژه:

گشايش کتاب «مصرف رسانه‌اي و تعامل عمومي:‌ فراسوي انگاره توجه1» نخستين بار، در سال 2006 و پس از آن، در سال 2010 ميلادي، با اعمال برخي اصلاحات و با ويرايش جديد، به قلم نيک کالدري، سونيا لوينگستون و تيم مارخام، از سوي انتشارات پال گري به چاپ رسيد.

627

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.