آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي تأثیرات شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه‌ها

بررسي تأثیرات شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه‌ها

فنّاوري‌هاي ارتباطي نوين بويژه شبکه‌هاي اجتماعي در اقصا نقاط جهان، تحولي کيفي در نحوه ارتباط انسان‌ها با يکديگر ايجاد کرده‌اند. پژوهش حاضر در پي آن است که عوامل مؤثر بر گرايش و جذب مخاطبان شبکه‌هاي اجتماعي فيس‌بوک و توييتر را بررسي کند. در اين پژوهش، از روش پيمايشي استفاده شده است و 360 نفر از کاربران اين شبکه‌ها (فيس‌بوک و توييتر) به روش نمونه‌گيري غيراحتمالي هدفمند انتخاب شده‌اند. يافته‌ها بيانگر اين است که عواملي مانند تسهيم اطلاعات و آزادي در ارتباط و جريان آزاد اطلاعات در شبکه‌هاي فيس‌بوک و توييتر در گرايش به اين شبکه‌ها تأثير دارد. همچنين نتايج نشان مي‌دهد که در فضاي رقابتي رسانه‌ها، نبود شبکه‌هاي اجتماعي بومي موجب گرايش به شبکه‌هاي اجتماعي مجازي بيگانه خواهد شد. بديهي است که با توجه به ظرفيت شبکه‌هاي اجتماعي، اين رسانه‌ها زمينه‌هاي مختلفي همچون نوع و محتواي ارتباط و نيز سبک زندگي و تجربه شخصي کاربران را تحت تأثير قرار مي‌دهند.

کلید واژه:شبکه‌های اجتماعی، فیس‌بوک، توییتر، اینترنت، کاربر

فنّاوري‌هاي ارتباطي نوين بويژه شبکه‌هاي اجتماعي در اقصا نقاط جهان، تحولي کيفي در نحوه ارتباط انسان‌ها با يکديگر ايجاد کرده‌اند. پژوهش حاضر در پي آن است که عوامل مؤثر بر گرايش و جذب مخاطبان شبکه‌هاي اجتماعي فيس‌بوک و توييتر را بررسي کند. در اين پژوهش، از روش پيمايشي استفاده شده است و 360 نفر از کاربران اين شبکه‌ها (فيس‌بوک و توييتر) به روش نمونه‌گيري غيراحتمالي هدفمند انتخاب شده‌اند. يافته‌ها بيانگر اين است که عواملي مانند تسهيم اطلاعات و آزادي در ارتباط و جريان آزاد اطلاعات در شبکه‌هاي فيس‌بوک و توييتر در گرايش به اين شبکه‌ها تأثير دارد. همچنين نتايج نشان مي‌دهد که در فضاي رقابتي رسانه‌ها، نبود شبکه‌هاي اجتماعي بومي موجب گرايش به شبکه‌هاي اجتماعي مجازي بيگانه خواهد شد. بديهي است که با توجه به ظرفيت شبکه‌هاي اجتماعي، اين رسانه‌ها زمينه‌هاي مختلفي همچون نوع و محتواي ارتباط و نيز سبک زندگي و تجربه شخصي کاربران را تحت تأثير قرار مي‌دهند.شبکه‌های اجتماعی، فیس‌بوک، توییتر، اینترنت، کاربر

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.