آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
فرهنگ تلویزیونی؛ بازنمایی روابط دختران و پسران جوان در سریال‌های ايراني پربیننده

فرهنگ تلویزیونی؛ بازنمایی روابط دختران و پسران جوان در سریال‌های ايراني پربیننده

روابط دختران و پسران جوان، يکي از مسائل و دغدغه‌هاي نهادها و مسئولان فرهنگي کشور و از درونمايه‌هاي اصلي آن دسته از سريال‌هاي صداوسيماست که با محوريت مسائل جوانان توليد و پخش شده‌اند. صدا‌و‌سیما در دهه اخیر توجه بیشتری به این مسئله نشان داده و بویژه در سریال هایش سعی در ارائه الگویی مبتنی بر مذهب و سنت از این روابط داشته است. در مقاله حاضر، نحوه بازنمايي روابط دختران و پسران جوان در پربيننده‌ترين سريال‌هاي پخش شده از صداوسيما با محوريت جوانان، در فاصله سال‌هاي 1393ـ 1383، با استفاده از روش «تحليل روايت» بررسي شده است. يافته‌هاي پژوهش حاکي از آن است که روابط دختران و پسران جوان (پيش از ازدواج) در سريال‌هاي مورد بررسي در يکي از الگوهاي زير صورت‌بندي شده است: روابط عاشقانه دو طرفه، روابط عاشقانه يک‌طرفه، روابط عاقلانه دو طرفه (عقلانیت ارزشی) همراه با روابط عاطفی حداقلی و روابط اجتماعی (خواهر ـ برادری). از ميان اين الگوها، فقط الگوي رابطه عاقلانه دو طرفه با قصد ازدواج و با اطلاع، هدایت و نظارت افراد بزرگسال (بویژه والدین)، خوب‌نمايي شده و ساير الگوها کم و بيش دچار بدنمايي يا غياب بازنمايي بوده‌اند.کلید واژه:بازنمايي، روابط اجتماعی، جوانان، سریال‌های تلویزیونی، تحلیل روایت

روابط دختران و پسران جوان، يکي از مسائل و دغدغه‌هاي نهادها و مسئولان فرهنگي کشور و از درونمايه‌هاي اصلي آن دسته از سريال‌هاي صداوسيماست که با محوريت مسائل جوانان توليد و پخش شده‌اند. صدا‌و‌سیما در دهه اخیر توجه بیشتری به این مسئله نشان داده و بویژه در سریال هایش سعی در ارائه الگویی مبتنی بر مذهب و سنت از این روابط داشته است. در مقاله حاضر، نحوه بازنمايي روابط دختران و پسران جوان در پربيننده‌ترين سريال‌هاي پخش شده از صداوسيما با محوريت جوانان، در فاصله سال‌هاي 1393ـ 1383، با استفاده از روش «تحليل روايت» بررسي شده است. يافته‌هاي پژوهش حاکي از آن است که روابط دختران و پسران جوان (پيش از ازدواج) در سريال‌هاي مورد بررسي در يکي از الگوهاي زير صورت‌بندي شده است: روابط عاشقانه دو طرفه، روابط عاشقانه يک‌طرفه، روابط عاقلانه دو طرفه (عقلانیت ارزشی) همراه با روابط عاطفی حداقلی و روابط اجتماعی (خواهر ـ برادری). از ميان اين الگوها، فقط الگوي رابطه عاقلانه دو طرفه با قصد ازدواج و با اطلاع، هدایت و نظارت افراد بزرگسال (بویژه والدین)، خوب‌نمايي شده و ساير الگوها کم و بيش دچار بدنمايي يا غياب بازنمايي بوده‌اند. بازنمايي، روابط اجتماعی، جوانان، سریال‌های تلویزیونی، تحلیل روایت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.