آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تبلیغات

تبلیغات

هر چقدر فعالیت تبلیغاتی وسیعتر باشد ، به همان نسبت رسانه های جمعی چون تلویزیون و مطبوعات وهمچنین رسانه های سازمانی اهمیت بیشتری می یابند.

کلید واژه:

هر چقدر فعالیت تبلیغاتی وسیعتر باشد ، به همان نسبت رسانه های جمعی چون تلویزیون و مطبوعات وهمچنین رسانه های سازمانی اهمیت بیشتری می یابند.

628

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.