آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نگاهي به کتاب «مطالبه فرهنگ، ارتباطات در جهاني بحراني»

نگاهي به کتاب «مطالبه فرهنگ، ارتباطات در جهاني بحراني»

گشایش


هنگامي که برج‌های دوقلوی تجارت جهانی، در برابر دیدگان هزاران هزار بیننده تلویزیونی، فرو ریخت، کمتر کسی در اهمیت این واقعه ترديد کرد. نزدیک به یک سال بعد، بودریار در مقاله‌اي در کتاب مشهور خود «شبح تروریسم» (2002)، نوشت آنچه دريازدهم سپتامبر2001 در نيويورک رخ داد، نمونه‌اي از يک «رخداد ناب» بود.
کلید واژه:

گشایش هنگامي که برج‌های دوقلوی تجارت جهانی، در برابر دیدگان هزاران هزار بیننده تلویزیونی، فرو ریخت، کمتر کسی در اهمیت این واقعه ترديد کرد. نزدیک به یک سال بعد، بودریار در مقاله‌اي در کتاب مشهور خود «شبح تروریسم» (2002)، نوشت آنچه دريازدهم سپتامبر2001 در نيويورک رخ داد، نمونه‌اي از يک «رخداد ناب» بود.

676

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.