آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
انتخابات در نظام جمهوري اسلامي و بررسي نقش رسانه ملي در آن

انتخابات در نظام جمهوري اسلامي و بررسي نقش رسانه ملي در آن

انتخابات از اركان مهم شكل‌گيري ساختار سياسي در ‌نظام‌هاي دموكراتيك به‌شمار مي‌رود. در نظام جمهوري اسلامي نيز كه مبتني بر نظريه مردم‌سالاري ديني است، راه‌هاي حضور اثرگذار مردم در تشكيل تمامي نهادهاي قدرت به ‌صورت مستقيم و غيرمستقيم پيش‌بيني شده است. توجه به جايگاه رسانه‌ها در تحقق مشاركت سياسي به‌ صورت عام و كاركرد رسانه ملي در نظام جمهوري اسلامي به ‌صورت خاص، اهميت مضاعف و تعيين‌كننده‌ رسانه ملي را در انتخابات مختلف آشكار مي‌سازد.


اين مقاله فارغ از نقش ساير نهادهاي مؤثر در بحث انتخابات، به‌طور ويژه به بررسي جايگاه رسانه ملي در تحقق مشاركت سياسي شهروندان و ارائه راهكارهايي در اين زمينه پرداخته است.

واژگان کليدي: انتخابات، رسانه، رسانه ملي، مشارکت سياسي، نظام جمهوري اسلاميکلید واژه:

انتخابات از اركان مهم شكل‌گيري ساختار سياسي در ‌نظام‌هاي دموكراتيك به‌شمار مي‌رود. در نظام جمهوري اسلامي نيز كه مبتني بر نظريه مردم‌سالاري ديني است، راه‌هاي حضور اثرگذار مردم در تشكيل تمامي نهادهاي قدرت به ‌صورت مستقيم و غيرمستقيم پيش‌بيني شده است. توجه به جايگاه رسانه‌ها در تحقق مشاركت سياسي به‌ صورت عام و كاركرد رسانه ملي در نظام جمهوري اسلامي به ‌صورت خاص، اهميت مضاعف و تعيين‌كننده‌ رسانه ملي را در انتخابات مختلف آشكار مي‌سازد. اين مقاله فارغ از نقش ساير نهادهاي مؤثر در بحث انتخابات، به‌طور ويژه به بررسي جايگاه رسانه ملي در تحقق مشاركت سياسي شهروندان و ارائه راهكارهايي در اين زمينه پرداخته است. واژگان کليدي: انتخابات، رسانه، رسانه ملي، مشارکت سياسي، نظام جمهوري اسلامي

1436

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.