آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
کاربرد تکنولوژی اطلاعات / گروه ترجمه

کاربرد تکنولوژی اطلاعات / گروه ترجمه

تکنولوژی اطلاعات ، محدوده تکنولوژی های ارتباطات و زمینه های وابسته را در فراگرد دستیابی ، ذخیره و بازیابی وپخش اطلاعات به طرق مختلف ازجمله صدا ویدیو، متن و دادهها در بر می گیرد.

کلید واژه:

تکنولوژی اطلاعات ، محدوده تکنولوژی های ارتباطات و زمینه های وابسته را در فراگرد دستیابی ، ذخیره و بازیابی وپخش اطلاعات به طرق مختلف ازجمله صدا ویدیو، متن و دادهها در بر می گیرد.

632

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.