آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارتباط راه دور و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی در هند

ارتباط راه دور و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی در هند

کشور هند به جمع آن دسته از کشورهای ثروتمند صنعتی پیوسته است که برای ارتباطات از راه دور وتکنولوژی های جدید اطلاعاتی اولویت اول قائل شده اند.

کلید واژه:

کشور هند به جمع آن دسته از کشورهای ثروتمند صنعتی پیوسته است که برای ارتباطات از راه دور وتکنولوژی های جدید اطلاعاتی اولویت اول قائل شده اند.

686

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.