حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال 1391 :شعار امسال، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى حمايت كنيم؛ از سرمايه‌ى سرمايه‌دار ايرانى حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملى امكان‌پذير خواهد شد.
 
توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني«ضرورت ها و راهكارها»

حسين بابايي- علي قاسمي
توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به عنوان يكي از اهداف والاي نظام اسلامي موضوعي است كه امسال با نامگذاري از سوي مقام معظم رهبري براي سال جديد علاوه بر خوشحالي دست اندركاران چرخه هاي توليدي كشور، موج گسترده اي در ميان مسئولان كشور براي اجرايي شدن اين مسئله ايجاد كرده است.
نامگذاري به جا و مناسبي كه در امتداد جهاد اقتصادي سال 90، با كار و همت مضاعف و اصلاح الگوهاي مصرفي كنوني جامعه ايراني در استمرار نامگذاري سال هاي گذشته قابل ارزيابي بوده و نيازمند حضور فعال مسئولين و عزم ملي براي اجرا و عملي شدن اين بحث و تبديل آن از شعار به شعور در صحنه تلاش مي باشد.
در واقع توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني از عوامل مهم در پيشرفت كشور، توسعه عدالت و دستيابي به اقتدار ملي نظام اسلامي خواهدبود كه در اين برهه حساس با روشن بيني رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، گامي مناسب در جهت خنثي سازي تحريم هاي اقتصادي غرب قابل ارزيابي مي باشد.
لذا همان گونه كه رهبر فرزانه انقلاب تاكيد دارند، «شعارهاي هر سال، نمايشي و تشريفاتي نيست و طبعا همه مشكلات را هم حل نمي كند بلكه انگشت اشاره اي است كه راه و روش را نشان مي دهد، امسال با توجه به اهداف بلندتر كشور در رويكرد جهادي در توليد ملي، خودكفايي اقتصادي و اقتدار ملي ايران از دستاوردهاي اين راهبرد ملي خواهد بود.
چرا كه مجاهدت هاي اقتصادي ملت ايران در سال 90، غرب را با همه هجمه هاي رواني و تحريم هاي اقتصادي خود بر عليه ملت ايران ناكام و سناريوي تحريم نفتي ايران كه با هدف ايجاد فاز جديدي از فشارهاي اقتصادي دنبال مي گرديد با شكست روبه رو نمود. تلاش و مجاهدتي اقتصادي كه با اراده مستحكم ملت ايران و نقش راهبردي رهبر معظم انقلاب، نه تنها بعد از نامگذاري سال جديد و بيانات روشن بينانه معظم له در جوار ملكوتي حريم رضوي، اين شكست غرب را دو چندان نمود؛ بلكه تب و لرز اين رسوايي بر بازارهاي اقتصادي بحران زده غرب نيز حاكم گرديد. در واقع بيانات رهبري در مشهد مقدس پاسخ قاطعي به تلاش هاي مذبوحانه غرب بود كه دامنه اين سخنان، اقتصاد در حال فروپاشي نظام سرمايه داري را به لرزه درآورد و تحريم هاي بي اثر غرب را رسوا نمود؛ چرا كه در مدت زماني كمتر از 24 ساعت از بيانات و هشدارهاي صريح رهبر انقلاب، مبني بر جايگاه انرژي ايران در دنيا و فاجعه نفت و انرژي كه در انتظار غرب است، 10 كشور اروپايي به علاوه ژاپن موافقت آمريكا براي معاف شدن از تحريم نفتي ايران را جلب كرده و از دايره تحريم كنندگان خارج شدند و بهاي بنزين در آمريكا روند صعودي به خود گرفت.
تأكيد مقام معظم رهبري بر اين نكته مهم و استراتژيك كه مشكل آينده دنيا و بخصوص كشورهاي صنعتي بحث انرژي و پايان ذخاير نفتي و گازي آنها و متحدانشان است و بيان اين مهم كه ايران نخستين كشور داراي ذخاير نفت و گاز در دنيا است كه حداقل تا 80 سال ديگر از اين نعمت الهي برخوردار خواهد بود، تمامي رؤياهاي شيطاني غرب، در اعمال فشار بر ايران از طريق تحريم نفتي را نقش بر آب كرد.
لذا بنا به تعبير معظم له: «سال90، سال جهاد اقتصادي بود. اگر چه هوشمندان و آگاهان مي دانستند كه اين نام و اين جهت گيري و شعار براي سال90 يك امر لازم است، اما بعد تلاشهاي دشمنان در اين سال هم همين را اثبات كرد و نشان داد. دشمنان ما از اوايل سال، حركت خصمانه خودشان را در عرصه اقتصادي نسبت به ملت ايران آغاز كردند؛ اما ملت ايران، مسئولين، آحاد مردم، دستگاه هاي مختلف، با تدبيرهاي هوشمندانه اي توانستند با اين تحريمها مقابله كنند و مواجهه آنها تا حدود زيادي توانست اثر اين تحريمها را خنثي كند و حربه دشمن را كند كند.»
از اين رو تأكيد معظم له بر رويكرد جهاد اقتصادي و نامگذاري سال91 به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» حامل اين پيام مي باشد كه ملت ايران در مسير جهاد اقتصادي خود كوتاه نخواهد آمد و با تأكيد و تكيه بر اين موضوع مهم، جمهوري اسلامي را به شرايط ايده آل و مستقلي خواهد رساند و فشارهايي از جنس تحريم و تهديد اقتصادي از سوي غرب، تأثير و كارايي خود را از دست داده اند.
از اين رو در نگاه كارشناسانه و موشكافانه در مسير تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و دقت نظر در بهره گيري از همه جوانب اين موضوع با اين نكته روبه رو هستيم كه توجه و التزام به نامگذاري هاي سال از سوي مقام معظم رهبري كه به عنوان راهبرد كلان سال قابل ارزيابي است، منافع عظيمي را براي ايران عزيز مي توان حاصل نمود. لذا به تعبير رهبر فرزانه انقلاب «به نظر صاحبنظران، امروز در اين برهه از زمان، مسئله اقتصادي از همه مسائل كشور فوريت و اولويت بيشتري دارد.» لذا اين تكيه بر موضوعات اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب البته در حالي تمام دسيسه هاي جديد آمريكا و لابي صهيونيسم را خنثي مي نمايد كه نمي توان از تأثيرات راهبرد جهاد اقتصادي در سال90 چشم پوشي نمود و اجراي طرح تحول اقتصادي در سال هاي گذشته را ناديده انگاشت.
برهمين اساس و در حالي كه ميدان كارزار جمهوري اسلامي با دشمنان سرسختش در شرايط فعلي و به احتمال قوي طي سال هاي آينده در عرصه اقتصادي خواهد بود؛ تأكيد رهبر فرزانه انقلاب در پيام نوروزي مبني بر نامگذاري سال جديد به «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در برابر هجمه ها و تهديدات غرب حائز اهميت مي باشد.
از اين رو بنا به تعبير معظم له در واقع علت نامگذاري سال جديد به توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به اين دليل مي باشد كه «بخش مهم از مسائل اقتصادي برمي گردد به مسئله توليد داخلي. اگر به توفيق الهي و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئله توليد داخلي را، آن چنان كه شايسته آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده اي از تلاش هاي دشمن ناكام خواهد ماند. پس بخش مهمي از جهاد اقتصادي، مسئله توليد ملي است. اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهي و هوشمندي خود، با همراهي و كمك مسئولان، با برنامه ريزي درست بتواند مشكل توليد داخلي را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالش هائي كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه كامل و جدي پيدا خواهد كرد.»
بر همين اساس براي رسيدن به افق چشم انداز 20ساله نظام كه براساس آن ايران در همه زمينه ها، كشور نخست منطقه مي شود و همچنين در راستاي الگوسازي براي رسيدن به تمدن عظيم اسلامي ايراني در منطقه، بايد در مسير حركت به سمت افق پيشرفت و توسعه گام برداشت و با توجه به اشارت هاي رهبري انقلاب با نامگذاري هر ساله سرعت تحقق اين اهداف را دوچندان نمود.
در واقع فرمايش مقام معظم رهبري در پيام نوروزي، نيازمند حركتي جهادي، كاري مضاعف و اصلاح در رويه هاي مصرفي از سوي همه دستگاه هاي توليدي، اجرايي، عمراني و اقتصادي كشور مي باشد كه در اين بين دستگاه هاي اجرايي كشور مي بايست در جهت تحقق تبلور توليد داخلي، اين هدف والاي ملي گام بردارند و با وجود ظرفيت هاي عظيم ملي و منابع انساني و كارشناسي، بيشترين خدمت رساني را به مردم و ايران اسلامي داشته باشند.
پيام نوروزي مقام معظم رهبري افقي روشن در مسير توانمندي هاي اقتصادي كشور فراهم كرده و اين توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه در ادامه مسير جهاد اقتصادي، همت مضاعف و كار مضاعف قابل ارزيابي است.كام ملت ايران را شيرين خواهد نمود چرا كه بنا به فرمايش رهبري انقلاب «اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلي به معناي حقيقي كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده اين وضعيت، مايوس و نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مايوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد.»
از اين رو بدون شك با توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مي توان كشور را روز به روز در طي نمودن پله هاي ترقي و پيشرفت استوار نمود و با كسب اقتدار در مقابل تحريم هاي اقتصادي و ترفندهاي فرهنگي دشمن مقابله نمود، لذا به لطف و اراده خداوند منان، نامگذاري سال 91 از سوي رهبري جهشي در سطح توليدات ملي خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيازهاي زماني، از ضروري ترين نيازهاي كشورمان در اين برهه محسوب مي شود، چرا كه به تعبير رهبر فرزانه انقلاب: «ما بايد بتوانيم از كار كارگر ايراني حمايت كنيم؛ از سرمايه سرمايه دار ايراني حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملي امكان پذير خواهد شد». لذا ميزان پيشرفت، رشد و تعالي هر جامعه اي به ميزان كار و تلاش مفيد و اثرگذار در پيشرفت جامعه بوده تا در مسير تحقق رفاه و عدالت اجتماعي قرار گيرد.
راهكارهاي اساسي در مسير توليد ملي،
حمايت از كار و سرمايه ايراني
آنچه بر روند توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و عملياتي شدن اين مسئله در كشور داراي اهميت است اين موضوع مي باشد كه هر اقدامي كه موجب افزايش فرهنگ حركت، تلاش و كارآمدي جامعه در امر توليد ارزيابي مي گردد مورد توجه و حمايت همه مسئولين و مردم كشور قرار گيرد و براي نهادينه شدن فرهنگ جهادگونه در مسير توليد كشور، همه آحاد مردم و مسئولين و قواي كشور اين رسالت خطير را عهده شوند. به ويژه رسانه هاي گروهي كه بايد با نگاهي آسيب شناسانه و نقادانه ضرورت حركت جهادي در توليد ملي را تبيين و با اشاره به بركات و دستاوردهاي توليدات ملي و داخلي، موانع و چالش هاي اقتصادي در جامعه را شناسايي نموده و راهكارهاي اجرايي و عملياتي براي حل آن را اتخاذ نمايند.
بر همين اساس در روند تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيازمند تبين استراتژي و تعيين خط مشي مي باشيم كه طي آن، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد؛ در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت خود را در راستاي ايصال به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ ساز و حياتي اقدام نمايند. از اين رو مهمترين اقدامات اساسي در اين خصوص به موارد زير مي توان اشاره نمود:
1- نهادينه كردن فرهنگ جهادي و توليدي
يكي از پيش نيازهاي اين مسير براي رسيدن به نتيجه مطلوب، زمينه سازي ذهني و فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه و تبليغات در خصوص حركت هاي جهادي و تغيير الگوهاي مصرفي كنوني جامعه مي باشد. امروز هر فردي از اعضاي جامعه بايد بداند كه در فعاليتهاي خود بايد به ارتقاء بهره وري و افزايش همت و كارايي اقدام نمايد، تا كشور به اهداف تعريف شده در چشم انداز بيست ساله نظام برسد و شكوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد. نهادينه شدن حركت هاي جهادي مهم ترين اصل در افزايش تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و پيشرفت در ظرفيت هاي خدماتي و توليدي كشور است. چرا كه بهره وري حاصل و برآيند كارايي و اثربخشي است حال اينكه همه مي دانيم كه سطح بهره وري در كشور ما بسيار پايين است و اين بدون شك به الگوي رفتاري برخاسته از فرهنگ عمومي كه طي ساليان سال در لايه هاي مختلف جامعه نهادينه شده است برمي گردد و لذا بايد با «كار و تلاش» چنانكه در آموزه هاي ديني آمده است، در سطوح مختلف به صورت عملي و نه شعاري حركت هاي جهادي معني و مفهوم سازي شده و بعنوان يك ارزش و فرهنگ ملي ضرورت توليد ملي، حمايت ازكار و سرمايه ايراني نهادينه شود. بحمدالله اين موضوع در طول سال هاي اخير با توجه به توصيه هاي رهبر فرزانه انقلاب مورد توجه همه آحاد و اقشار جامعه قرارگرفته است. لذا تبيين روحيه جهادي و حمايتي از كار و سرمايه ايراني مي تواند تحقق اين هدف والاي ملي را به ارمغان آورد.
2-حمايت از كالاي ايراني
ضرورت حمايت ملت ايران از چرخه هاي توليدي و كالاي ايراني راه حل ديگري برحركت و جهش چرخه هاي اقتصادي كشور مي باشد؛ موضوعي كه با رويكرد خريد كالاي ايراني مي توان حمايت از كار و سرمايه ايراني را تحقق بخشيد و با رفتاري مثبت نسبت به ارتقاء كيفيت و بهره توليدات داخلي نيز گامي اساسي را اعمال نمود. دراين رويكرد توجه به خريد كالاهاي مورد نياز از بازار داخلي و توليد ملي بعنوان گام اساسي درحمايت از چرخه هاي توليد و درخواست بجاي مردم براي بهبود كيفيت و ارتقاء اجناس ايراني مي باشد. مردم بايد با خريد محصولات با كيفيت داخلي ذائقه توليدكنندگان را براي الگوگيري از توليدكنندگان با كيفيت ترغيب كرده و پول و سرمايه ايراني را درجهت رشد و بالندگي و اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به كار ببرند. البته در اين مورد توجه سازمان هاي دولتي و حكومتي درخريد كالاهاي صد درصد داخلي و سرمايه گذاري در نيازمندهاي سازماني بر اساس اين راهبرد سال مهمترين اصل درحمايت مردمي مي باشد.
3-پرهيز از شعارزدگي
مسئولان و متوليان امر با پرهيز از شعار زدگي نبايد به برگزاري چند همايش، سخنراني و چاپ مقاله و كارهايي از اين قبيل خود را سرگرم كنند. در واقع به تعبير معظم له «گاهي اوقات اين شعاري كه ما براي سال اعلام مي كنيم، بعد ناگهان مي بينيم همه در و ديوارهاي تهران و شهرهاي ديگر پر شده از تابلو، كه اين شعار رويش نوشته شده. اين فايده اي ندارد. گاهي كارهاي پرهزينه اي انجام مي گيرد؛ چه لزومي دارد؟ آنچه كه من از مسئولين و از مردم عزيزمان توقع دارم، اين است كه اين شعار را بشنوند، باور كنند و دنبال كنند. تابلو كردن و در و ديوار را پر كردن و عكس زدن و اينها هيچ لزومي ندارد. اگر هزينه اي نداشته باشد. لزومي ندارد؛ اگر هزينه داشته باشد اشكال هم دارد. هيچ لزومي ندارد كارهاي پرهزينه را انجام بدهند.»
4-ترسيم راهبرد و چشم انداز
يكي ديگر از پيش نيازهاي اصلي در مسير توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، ترسيم اهداف، ابعاد و راهكارهاي رسيدن به موضوع و تعيين شاخص هايي براي سنجش و ارزيابي روند و چگونگي پيشرفت امور است. بايد براي جلوگيري از درجا زدن و درخود تنيدن و اتلاف منابع و فرصت ها و هزينه ها درتمامي حوزه ها، سند و نقشه راهبردي تهيه و ابلاغ شود. از اين رو حركت با شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در مسير تحقق اهداف و چشم اندازهاي موجود با تهيه و تنظيم
راهبردهاي مختلف مي تواند با اجرا و به كارگيري روش ها و شيوه هاي مدون، پيشرفت و توليد ملي و اقتصادي را در مسير تحقق اين اصل مهم قرار دهد.
5- جلب مشاركت مردم
از ديگر راهكارها در مسير توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي هاي آنان نسبت به رابطه افزايش مشاركت مردم در سرمايه گذاري هاي توليدي و ارتقاء كارايي و ايجاد رفاه در جامعه مي باشد. حقيقتا پيشرفت اقتصادي در جامعه از كارهايي انجام شدني است كه هريك از اعضاي جامعه با مشاركت و ملزم نمودن خود به عملياتي شدن آن، منابع عظيمي را براي ايران عزيز حاصل خواهند نمود. لذا مردم با مشاركت و سرمايه گذاري در بسترهاي توليدي كشور مي توانند گامي اساسي در اين مسير را اعمال نمايند.
6- آموزش
افزايش آموزه ها درخصوص اصلاح الگوهاي مصرفي و تمايل به توليدات داخلي و ملي كشور بعنوان يك اصل مهم در تحقق شعار سال قابل ارزيابي مي باشد. بويژه آموزه هاي جهادي در مسير توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در نظام آموزشي به گونه اي كه هرچه سطح آموزش بالاتر رود اهميت و درك اين مسئله بيش از پيش براي آحاد جامعه ملموس گردد. از اين رو اين مسئله نيازمند آموزش هاي منطبق بر نيازمندي ها در سطح جامعه مي باشد: برهمين اساس شاخص هاي مهم آموزش در مسير تحقق پيشرفت اقتصادي در كشور با توجه به همه تحريم هاي سي وچند ساله عليه انقلاب اسلامي شامل مواردي از اين قبيل است: الف) آموزش ها بايد براساس نيازسنجي و نياز آفريني در جامعه استوار باشد تا كارايي خود را در بطن جامعه داشته باشد و عطش و نيازهاي جامعه را بويژه در حوزه هاي اقتصادي و نيازهاي توليدي كشور برطرف سازد.
ب) آموزش ها با آينده نگري در جهت پيش بيني به موقع حوادث و دفع تهديدات و رفع نيازمندي هاي ملي با تلاش در جهت آينده سازي استوار باشد.
ج) آموزش ها با تخصصي سازي در جهت تربيت و پرورش نيروهاي انساني ماهر، كارآمد و متخصص باشد تا كارايي، اثر بخشي و بهره وري را در نيازمندي كشور به ويژه در امر توليد ملي براي كشور به ارمغان آورد.
د) آموزش ها همراه با پوپايي و همگام شدن با تغييرات سريع در جهت افزايش دانش و مهارت افراد با تغييرات پيراموني باشد تا نياز جامعه را در مسائل اقتصادي محقق سازد و بهره و ثمره توليدات علمي و تجاري سازي دستاوردهاي علمي و صنعتي پربازده را ايجاد نمايد. موضوعي كه رهبر فرزانه انقلاب همواره با كاربردي نمودن تحقيقات نظري و بكارگيري از تحقيقات و پژوهش ها در حوزه صنعت و اقتصاد بر آن تاكيد مي نمايند.
7- تبليغات رسانه اي
استفاده و بهره گيري از برنامه هاي تلويزيوني و رسانه اي در راستاي اجرايي نمودن شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تبيين نتايج و پيامدهاي حاصل از اين آرمان ملي بسيار حائزاهميت مي باشد. در واقع رسانه ملي از طريق تبليغات و فرهنگ سازي رسانه اي مي تواند توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را به عنوان يك طرح ملي و مطالبه عمومي در جامعه به تصوير كشانده و اهميت و ضرورت آن را با اثرگذاري غيرقابل انكار آثار نمايشي و تبليغاتي تبيين نمايد.
8- حركت مستمر و پايدار
حركت همه دستگاههاي دولتي به طور مستمر و پايدار در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري از ديگر عوامل موثر دراين حركت ملي مي باشد چرا كه توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با يك دستورالعمل و يك شبه قابل دست يافتن نيست و نيازمند كار و تلاش مستمر همراه با الگو و راهبرد دقيق مي باشد و با حركتي جهادي همراه با كار و همتي مضاعف و با اصلاح الگوهاي مصرفي در جامعه از سوي همه آحاد جامعه و مسئولين در تحقق اهداف سند چشم انداز و پيشرفت ايران اسلامي ممكن خواهدبود.
9- مبارزه با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم
از آنجايي كه تلاش كشورهاي استعماري در پروژه جنگ نرم و ناتوي فرهنگي ترويج مصرف گرايي، وابستگي به كالاهاي غربي و به ويژه راحت طلبي و القاء روحيه منفي و نااميدي توانايي هاي داخلي و ملي است. مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب، آگاه سازي و تعميق بينش و بصيرت سياسي و اسلامي افراد جامعه و همچنين توسعه و ترويج تفكر «ما مي توانيم» از مهم ترين اقدامات در روند اجرايي شدن توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به حساب مي آيد.
10- تقويت انگيزه هاي ديني
يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي تواند به توليد اقتصادي در جامعه كمك نمايد توجه به آموزه هاي ديني و ارزش هاي معنوي كار و جهاد مي باشد. قرآن كريم و سيره ائمه اطهار همواره به انسان ساعي احترام گذشته و بر تلاش آحاد و اقشار مختلف هر جامعه، تأكيد نموده است. بررسي زندگي اميرمؤمنان علي(ع) نيز حاكي از رفتارهاي توليدي حضرت در ايجاد نخلستان، باغات و زراعات ايشان و همچنين حفر چاه به دست مبارك ايشان مي باشد كه همه اين موارد علاوه براهميت و تلاش براي اقتصاد جامعه مسلمين، نقش توليدي و نگاه معصومين به اين مقوله باارزش الهي يعني دغدغه توليد و خدمات رساني به جامعه مسلمين مي باشد. لذا ضروري است خطبا و واعظين در منابر و تريبون ها به تبيين نقش تلاش و جهاد در عرصه هاي مختلف به ويژه در توليد و توانمندسازي اقتصاد ايران اسلامي از منظر قرآن و احاديث پرداخته و جامعه را به تحرك و تلاش براي پيشرفت در امر توليد و معاش ملي درآورند.
تقويت انگيزه هاي ديني براي كارآفريني اقتصادي و اهتمام به جهاد و تلاش موجب نهادينه شدن فرهنگ كار و تلاش در جامعه و به تبع آن تحقق تشكيل تمدن عظيم اسلامي ايراني خواهدبود كه نيازمند اقتصادي پويا و سياستي كارآمد است در ايجاد عدالت و رفاه اجتماعي است.
11- تعهد ملي
در كشوري كه منافع ملي ارزش تلقي شود احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت كشور در فرد فرد آحاد آن جامعه امري دروني و با ارزش مي گردد مردمان آن كشور براي توسعه و تعالي ميهن خود متعهدانه مي كوشند منافع ملي را بر منافع شخصي، گروهي و سازماني ترجيح مي دهند. ضروري است مسئولان فرهنگي، رسانه هاي گروهي و مراكز آموزشي در تقويت مسئوليت پذيري و تعهد ملي در جامعه تلاش نمايند. چرا كه بين تعهد ملي و تلاش و حركت هاي جهادي در راستاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني رابطه معناداري وجود دارد. تعهد ملي سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ملي را فراهم خواهد نمود.
12- عامل قوانين و مقررات
قوانين و مقررات بايد به نحوي تدوين شوند كه موجب كارآمدي و تقويت نيروي كار و حمايت از توليدكنندگان و موثران در توليدات اقتصادي در جامعه باشند و فضاي كسب و كار و تغيير و تحول را فراهم سازند و به جاي ايجاد مانع، بيشتر درصدد رفع موانع و تسهيل امور برآيند توليدي شده تا شور و شوق كار و تلاش و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني خود به خود فزوني يابد.


منبع:http://kayhannews.ir/910203/12.htm


 

   
 
 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مروری برشعارها ونام های 22 سال گذشته  
مقالات  
پژوهشهای علمی  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات صداوسیما است.