حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال 1391 :شعار امسال، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى حمايت كنيم؛ از سرمايه‌ى سرمايه‌دار ايرانى حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملى امكان‌پذير خواهد شد.
 
نقش كار از راه دور درايجاد اشتغال و بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد


اسلامي واحد رودهن از كار از راه دور چكيده:
كار از راه دور آرايش و سازماندهي نوين مؤلفه‌هاي اشتغال از بعد زمان و مكان با استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي و ارتباطي به منظور بهبود نتايج كار مي‌باشد. كار از راه دور ساختار و مفاهيم سنتي كار، كارگر، محل كار، ماهيت كار، ماهيت حقوق و دستمزد و به طور كلي تشكيلات و ساختار آن‌را تغيير مي‌دهد. كار از راه دور بخشي از فرايند گسترده تغييراتي است كه از طريق ادغام فناوري جديد بالاخص فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات به وقوع مي‌پيوندند.
دو نظريه‌اي كه در جامعه شناسي معاصر غالباً در بارة آنها بحث مي‌شود، جامعه شناسي پديده شناختي و روش شناسي مردم نگارانه است. جورج ريتزر ( 1975 ) اين دو نظريه را عناصر تشكيل دهندة انگارة تعريف اجتماعي مي‌داند. در اين راستا افكار ادموند هوسرل پايبند به اين است كه در لايه‌هاي گوناگوني كه كنشگران در جهان واقعي مي‌سازند رخنه كند تا ساختار اساسي آگاهي را دريابد. به بيان ديگر مي‌توان گفت كه هوسرل به صورت ناب آگاهي و فارغ از هر گونه محتواي تجربي، علاقمند بود. به نظر او، آگاهي را نه در سر كنشگر بلكه بايد در رابطة ميان او و شناخته‌هاي جهانش جستجو كرد. آگاهي يك پديدة رابطه‌اي است. شوتس واقعيت اجتماعي را داراي چهار قلمرو متمايز اجتماعي مي‌دانست. اين چهار قلمرو عبارتند از قلمرو واقعيت اجتماعي با تجربة مستقيم، قلمرو واقعيت اجتماعي بدون تجربة مستقيم، قلمرو آينده و گذشته.
بازار كار يكي از بازارهاي چهارگانه اقتصاد هر كشور مي‌باشد و اركان اصلي آن مانند هر بازار ديگري عرضه و تقاضا و در حقيقت عرضه و تقاضاي نيروي كار مي‌باشد. در ميان بازارهاي مختلف در اقتصاد، بازار كار تنها بازاري است كه عامل انساني در هر دو طرف عرضه و تقاضا خودنمايي مي‌كند.
موضوع اصلي اين تحقيق نقش كار از راه دور در ايجاد اشتغال و بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد رودهن از كار از راه دور است. در اين پژوهش براي جمع‌آوري فصل هاي اول تا سوم از روش اسنادي بهره‌گرفته شده است و از فصل چهارم به بعد، از روش پيمايشي ( پرسشنامه‌اي ) بهره گرفته شده است. در اين تحقيق جامعه آماري 17120 نفر و حجم نمونه 250 نفر مي‌باشد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه از 250 نفر 15 نفر آگاهي خيلي پايين، 107 نفر آگاهي پايين، 73 نفر آگاهي متوسط، 34 نفر آگاهي بالا و 21 نفر آگاهي خيلي بالا دارند.
با توجه به اطلاعات بدست آمده از جدول فراواني متقاطع ( توافقي ) مشاهده شده و مورد انتظار، نتيجه مي‌گيريم كه: 1- ارتباط معناداري ميان آگاهي و جنسيت وجود ندارد. 2- ارتباط معناداري ميان آگاهي و سطح تحصيلات وجود دارد. 3- ارتباط معناداري ميان آگاهي و سال ورود به دانشگاه وجود دارد. 4- ارتباط معناداري ميان آگاهي و تأهل وجود ندارد. 5- ارتباط معناداري ميان آگاهي و رشته تحصيلي دانشجويان وجود دارد. در ادامه در مورد فرضيات تحقيق نتايج زير به دست آمده است: 1- آشنايي با فناوري اطلاعات در افزايش ميزان آگاهي دانشجويان از كار از راه دور تأثيرگذار است. 2- آشنايي با كامپيوتر در گسترش ميزان آگاهي دانشجويان از كار از راه دور تأثير گذار است. 3- آشنايي با اينترنت در گسترش ميزان آگاهي دانشجويان از كار از راه دور تأثيرگذار است. 4- تسلط به زبان انگليسي در پيشرفت آگاهي دانشجويان از كار از راه دور تأثيرگذارنيست. 5- آشنايي با تأثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در افزايش آگاهي دانشجويان از كار از راه دور تأثيرگذار نيست. 6- آشنايي با مفاهيم و مصاديق كار از راه دور در آگاهي دانشجويان از كار از راه دور تأثيرگذار است.
واژه هاي كليدي: بازار كار- عرضه نيروي كار- تقاضاي نيروي كار- بيكار- تعريف كار از راه دور- فناوري اطلاعات و ارتباطات- فناوري اطلاعات- فناوري ارتباطات-كامپيوتر- اينترنت- ايميل- آگاهي.


نويسنده:محمدرضا عباسي

http://www.lssi.ir/pages/pj/payanameha/chekideh-fa/12.htm


 

 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مروری برشعارها ونام های 22 سال گذشته  
مقالات  
پژوهشهای علمی  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات صداوسیما است.